Wijk bij Duurstede kansrijk voor windmolens? BurgerBelangen maakt zich hard voor het tegengeluid

Vandaag werd de fractie van burgerbelangen op de hoogte gesteld dat Wijk bij Duurstede een van de gemeentes is met kansrijke gebieden voor Windmolens. Hoewel we deze, gezien de rechtlijnige koers van Groenlinks in de Provincie, zagen aankomen, is de fractie van BurgerBelangen geschokt.

Wijk bij Duurstede een van de weinige gemeentes die al voldoet
In de Regionale Energie Strategie hebben alle gemeenten uit Provincie Utrecht afgesproken wat zij gaan doen aan duurzame opwek. De gemeente Wijk bij Duurstede voldoet met 60 hectare vergunde Zonnevelden als een van de weinige gemeenten aan hun Res-bod én vergunde ook nog een mestvergister. Daarmee zijn wij op het gebied van duurzame opwek een van de meest vooruitstrevende gemeenten van de Provincie.

Wijk zegt al 25 jaar nee tegen windmolens
De inwoners van Wijk bij Duurstede laten al 25 jaar in meerderheid een sterk geluid tegen windmolens horen. Dat blijkt uit diverse participatietrajecten. Een geluid dat overigens niet betekent dat de burgers wars zijn van duurzaamheid. Een bovengemiddeld percentage huizen is voorzien van zon op dak. We vergunnen als gemeente daarnaast ook nog 60 hectare zonne-energie. Wijk bij Duurstede denkt dus zeker duurzaam, alleen Windmolens zijn in onze vogelrijke gemeente waar huizen krap op elkaar staan een brug te ver voor de meerderheid aan inwoners. 

Dat geld ook voor de fractie van BurgerBelangen. “Het gevoel dat wij alles mogen oplossen voor de GroenLinksstemmers uit de stad Utrecht is groot. Wijk bij Duurstede doet al zo veel en krijgt op ontzettend veel onderwerpen, zoals woningbouw een deksel op de neus. Dat voelt onrechtvaardig en hier ligt voor onze fractie een harde grens.” Aldus fractievoorzitter Nynke Plaatsman-Visser.  De fractie stelt vraagtekens bij de eerste uitleg die de Provincie stelt en zal zich de komende dagen buigen over het volledige plan, de planMer. Daarin wordt meer duidelijk.

De gemeente vraagt inwoners om hun mening
De komende maanden zal Gemeente Wijk bij Duurstede inwoners gaan vragen om hun visie over duurzame opwek. Ook wordt daar inwoners gevraagd naar hun mening over windenergie. Wat BurgerBelangen betreft hoort daar ook de vraag bij “willen we uberhaupt windmolens in onze gemeente?” BurgerBelangen denkt het antwoord te weten, maar laat zichzelf ook graag verrassen.

Daarnaast zal de fractie van BurgerBelangen gericht samenwerking zoeken met diverse belangenverenigingen en politieke partijen om de strijd tegen windmolens in de 5km zone van een natura2000 gebied en in een vogelrijk gebied aan te gaan. 
“Als je van de natuur houdt, dan moet je dit niet willen” besluit fractievoorzitter Nynke-Plaatsman Visser.