Lekker wonen

2021
Bouwen, bouwen, bouwen

Als inwoner wil je fijn kunnen wonen, leven en misschien wel werken in de gemeente. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om dat te kunnen bewerkstelligen moet de focus op de toekomst liggen. Wat willen we waar gaan maken? Wat is haalbaar? Waar liggen de knelpunten?

Er is in de gemeente Wijk bij Duurstede een drastisch te kort aan geschikte woningen voor zoekenden. Aan de ene kant de starters die geen woning kunnen vinden en dus de omgeving verlaten en aan de andere kant de senioren die vanuit hun gezinswoning verder willen groeien, zonder dat daar aanbod voor is.

Bouwen voor starters

Dat starters in Wijk bij Duurstede geen kans maken op de woningmarkt lijkt bijna vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet! Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier wonen, opgroeien en willen blijven wonen ook een plek kunnen krijgen waar ze hun toekomst kunnen bouwen. Wij zijn dus groot voorstander van extra woningen en tijdelijke oplossingen om op korte termijn voor starters en ouderen meer woningen te bewerkstelligen.

Behoud en Beheer natuur

Een stad heeft pas stadsrechten als er een zwembad is. Nu is dat natuurlijk een beetje overtrokken, maar het belang van een zwembad raakt ons allen. Niet alleen leren de kleintjes er zwemmen, ook voorziet het ouderen en mensen met een beperking of ziekte een mogelijkheid om aan hun conditie of gezondheid te werken, of kunnen sportievelingen een baantje extra trekken. Wij zijn als partij groot voorstander voor een zwembad in Wijk bij Duurstede.

Goede straatverlichting

Onze gemeente heeft een knipperlicht relatie als het om de openbare verlichting gaat. Wij vinden de veiligheid van inwoners belangrijk en vinden het dus van groot belang dat de straatverlichting deugt. Meer weten over straatverlichting? Het volledige dossier geeft meer informatie.

Waterbeleid

Uit de stresstest van onze gemeente blijkt dat een risico voor onze gemeente de afvoer van regenwater is. Niet alleen is ons riool sterk verouderd, ook zijn er in woonwijken te weinig mogelijkheden waar regenwater kan weglopen. Om goed voorbereid te zijn op het veranderlijke klimaat waarbij de weersomstandigheden steeds extremer zijn, willen wij als partij investeren in manieren waarop het regenwater weg kan. Denk hierbij aan meer groen in wijken en een verbeterd riool.

Nog meer weten?

Download ons programma