Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de samenleving. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Het aantal burgers met een visuele-, auditieve- motorische- en/of geestelijke beperking groeit met de dag. Voor mensen met laaggelettertheid (bijvoorbeeld het stijgende aantal migranten) en ouderen hebben het recht om op een duidelijke, verstaanbare en toegankelijke wijze informatie tot zich te krijgen.

BurgerBelangen CLW streeft er naar om haar website en communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Mochten wij hierin te kort schieten, dan kijken we graag met de gedupeerde(n) naar een passende oplossing. Ook wij zijn een lerende organisatie en verbeteren onze dienstverlening graag waar mogelijk.