Privacy

We leggen je graag uit wat wij doen met jouw privacy gevoelige gegevens.

Cookies

Zodra je onze website bezoekt, plaatsen we verschillende soorten cookies. Met behulp van deze cookies kunnen we de website en de bezoekerservaring optimaliseren. De gegevens worden anoniem verwerkt en gebruiken we enkel met als doel, het verbeteren van de website en het geautomatiseerd routeren van internetverkeer, zodat jij als bezoeker de beste ervaring kan krijgen. Zie voor meer informatie de cookie verklaring.

Verwerking persoonsgegevens

In basis verwerken wij alleen persoonsgegevens als je volledige naam, je geboortedatum, je e-mailadres en je IBAN nummer. Optioneel verwerken we je 06-nummer en of je ook in onze Whatsapp community wilt deelnemen. Al deze gegevens slaan we veilig op in uitsluitend een Nederlands datacenter. Alle communicatie tussen de clients en de servers zijn volgens standaarden versleuteld middels SSL.  Geen van deze persoonsgegevens delen we zonder jouw toestemming, uitgezonderd met de hieronder aangegeven partijen voor specifieke doeleinden. Persoonsgegevens zullen nooit en te nimmer verkocht worden aan derden. Voor de boekhouding zijn wij verplicht tenminste 7 (zeven) jaar je gegevens te bewaren. Ben je geen lid meer, dan zullen wij na deze periode je gegevens verwijderen conform wettelijke regelgeving.

Whatsapp community

Bij deelname in de Whatsapp community zal je naam en telefoonnummer ook bekend worden bij andere leden. Deelname is vrijwillig. De verzender van berichten is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud en/of het verwijderen van de berichten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het lid uitgeschreven worden uit de Whatsapp community, maar de getypte berichten zullen blijven bestaan en kunnen niet worden verwijderd.

Leverancier: Mollie.

Wij maken gebruik van Mollie als payment provider. Zij verwerken alle banktransacties voor het voldoen van de contributie en/of donaties. Gegevens die wij met hen delen zijn je naam, e-mailadres, IBAN en je lidmaatschapsnummer. Het subscription-id bij Mollie is je lidmaatschapsnummer. Wanneer je gebruik maakt van de automatische incasso, dan machtig je Mollie om het lidmaatschapsgeld jaarlijks automatisch te incasseren middels een sepa machtiging.

Leverancier: DirectVPS B.V.

Wij maken gebruik van een gedeelde server bij DirectVPS. Deze server is in eigendom en beheer van onze partij voorzitter. Ondanks dat dit een gedeeld platform is, hebben zijn andere gebruikers geen toegang tot onze data.

Recht op inzage.

De persoonsgegevens die wij verwerken staan hierboven beschreven. Wij als vereniging archiveren niet de uitgewisselde e-mails en/of whatsapp berichten en kunnen derhalve deze dan ook niet verstrekken. Als aanvulling op het inzagerecht kunnen we transactiegegevens inzichtelijk maken.

Recht op vergetenheid

Conform de AVG richtlijnen heeft eenieder het recht op vergeten te worden. Zoals aangegeven zijn wij vanwege wetgeving juridisch verplicht enkele gegevens voor de administratie/boekhouding tijdelijk te bewaren. Wanneer je aanspraak op de vergetenheid wilt maken, kan je contact opnemen met het bestuur, zodat zij jouw persoonsgegevens anoniem maken en/of verwijderen.