Veilig zijnVeiligheid doen we samen

Jeugd niet het (drugs)criminele pad op

Nog teveel Wijkse jongeren glijden onnodig af in de (drugs)criminaliteit. Een zorgelijke zaak! Veiligheid kan en mag niet los worden gezien van (jeugd)zorg. Een samenwerking tussen deze domeinen is van groot belang in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Wij willen jeugd helpen om niet af te glijden naar de criminaliteit door goede voorlichting op scholen, een sterke samenwerkingsovereenkomst tussen politie, zorg en andere belangrijke partners.

Zorgfraude aanpakken

Steeds vaker zijn er zogenoemde zorgcowboys actief. Bij de fraude gaat het landelijk gezien naar schatting om tussen de één en tien procent van het totale zorgbudget (ongeveer 100 miljard euro). Wij vinden dat er strenge controles moeten plaatsvinden voordat de gemeente een contract met een zorgaanbieder afsluit. 

Wijkgericht werken

Wijk bij Duurstede moet weer een gemeente worden die luistert naar haar inwoners en ruimte wil geven aan burgerinitiatief. Met wijkgericht werken ondersteun je inwoners van een wijk financieel en met extra mankracht voor de initiatieven. 
De vraag vanuit de buurten wordt meer leidend en het werk van de gemeente meer gericht op de doelen en minder vanuit de regels.

Wijkbudget

Iedere wijk krijgt jaarlijks een wijkbudget voor de initiatieven. In iedere wijk is een buurtcoördinator actief, die bemiddeld tussen gemeente en inwoners. Dat doen ze in nauwe samenwerking met hun Wijkwethouder.


Lees alles

Download ons programma