Lokale economieKoop lokaal

Een levendige lokale economie is de basis van een fijn leefklimaat. Wijk bij Duurstede heeft een sterk lokaal netwerk van ondernemers. Wij vinden goed ondernemerschap belangrijk als je als gemeente een goede partner wilt zijn voor de lokale economie. Geld moet efficiënt en effectief besteed worden waarbij de focus ligt op handel en goede werkgelegenheid. 

Koop lokaal

Wij willen de lokale economie stimuleren door lokaal kopen te promoten. Een actief programma dat onze ondernemers écht ondersteunt.

Openingstijden

Als partij willen we de openingstijden voor winkels verruimen zodat winkeliers meer mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren wanneer zij daar kansen voor zien.

Minder regels

Minder regels, meer ruimte, meer werkgelegenheid. Als de overheid duidelijke kaders schept ontstaat er ruimte voor ondernemerschap en particuliere initiatieven. We willen de regels eenvoudig, makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar maken.

Nog meer weten

Download ons programma