Duurzaam leven

Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van de natuur!

klimaatneutraal 2030

0
Dag
0
Hour
0
Minute
0
Tweede

Zonne energie op daken

We moeten als gemeente verduurzamen. Dit houdt in dat we moeten kijken naar het opwekken van alternatieve stroom. Dit zijn de klimaatdoelstellingen die in Nederland en Europa aan de orde van de dag zijn. Toch worden alle individuele zonnepanelen niet meegeteld in het totaal. Als wij samen op onze daken de schouders zetten onder het opwekken van nieuwe vormen van energie, dan mag dat ook beloond worden. Wij leggen als partij de focus op zonne-energie op daken én dat te laten meetellen in de klimaatdoelstellingen

Nascheiden heeft de toekomst

De gemeente heeft ondanks het duidelijke signaal van inwoners van Wijk bij Duurstede Diftar ingevoerd. Een systeem dat de totale afvalberg niet verlicht én de kans op vervuiling van de afvalstromen vergroot. Wij geloven als partij in kijken naar de toekomst en willen inzetten op nascheiding en het verkleinen van de totale afvalberg door betere voorlichting van inwoners.

We leven in een prachtige gemeente, boordevol natuur. Wij geloven dat natuur de basis is van duurzaamheid. Natuur inruilen voor duurzaamheid kan volgens ons dan ook nooit de voorkeur hebben. Wij vinden het belangrijk dat er voor het behalen van de klimaatdoelstellingen eerst gekeken wordt naar alle andere oplossingen dan het opofferen van natuur. Laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat ons prachtige landschap behouden blijft.

Geen knaken? Geen taken

De Nederlandse overheid legt steeds meer taken op het gebied van duurzaamheid bij ons als gemeente neer, zonder daar ook een zak met geld bij te geven. Wij geloven dat Nederland als land verantwoordelijk is voor de klimaatdoelstellingen en je als gemeente alleen een goede rol kan spelen als er ook geld beschikbaar is. Geen knaken? Dan ook geen taken!

kom in actie

Download ons programma