Gehele U16-regio vanaf nu zoekgebied.

, ,

Niets schetste meer onze verbazing deze week, dan de publicatie van de Regionale Energie Strategie 1.0 door de samenwerkende gemeenten van de U16. Het Wijkse college deed er nog een persbericht bovenop, dat dit wat het college betreft het bod gaat zijn. Ruim 100 voetbalvelden aan zonnepanelen, rondom onze stad en dorpen. En geen windturbines. Dat wat de gemeenteraad er uiteindelijk van zal vinden en of zij ook daadwerkelijk de RES 1.0 zal gaan vaststellen, wordt overduidelijk als bijzaak beschouwd. Dat gezien het feit dat er pas in de laatste regel proforma een verwijzing wordt gemaakt naar dit hoogste bestuursorgaan binnen onze gemeente.


Is er een collectieve afspraak in de U16 om alle belangrijke stappen in dit traject in de verkeerde volgorde te doen? Afgelopen december verraste ons college de inwoners van onze gemeente al met een enquete over waar de windturbines geplaatst zouden moeten gaan worden Zonder eerst eens te peilen hoe onze inwoners daar überhaupt tegenover staan. Na enige weerstand kwam die enquete er later alsnog. Van de resultaten hebben we echter nooit meer iets vernomen. En nu dit weer.


Uitstel In maart j.l. werd bekend gemaakt dat de gemeenten in de U16 tot 1 oktober a.s. de tijd zouden nemen om tot de RES 1.0 te komen. Teneinde een zorgvuldige besluitvorming te organiseren, inwoners te betrekken en inspraak te kunnen realiseren. Op eenzelfde wijze als eerder burgers, worden nu ook de gemeenteraden wederom grotendeels buitenspel gezet. Er wordt nog wel vermeld dat het even vastgesteld moet worden in de diverse gemeenteraden, maar de gehele gang van zaken wekt de indruk dat dat nog slechts als formaliteit beschouwd mag worden. En de premature publicatie van de RES 1.0 maakt overduidelijk dat de U16 er inderdaad zo over denkt.


Fatsoen? Al zou het een formaliteit zijn: waarom kan de U16 niet het fatsoen opbrengen, en het gezag van gemeenteraden respecteren, bij de publicatie van plannen die dermate ingrijpende wijzigingen voorstellen in de directe leefomgeving van inwoners? Waar is de bestuurlijke realisatie dat het verzet tegen RES-plannen voor inwoners niet slechts werk is, zoals voor hun ambtenaren? Dat zij zich een slag in de rondte werken om het te kunnen opnemen tegen deze ambtelijke trein, die alsmaar doordendert? Dat zij degenen zijn die hier van wakker liggen, in tegenstelling tot diegenen die aan het einde van de werkdag hun laptop dichtklappen?

Het compleet voorbij gaan aan al die feiten is, ons inziens, een werkelijk schandalige gang van zaken. Hieruit blijkt eens te meer dat de RES een bestuurders- en ambtenarenfeestje is, waarbij het doel lijkt te zijn om met zo weinig mogelijk weerstand zoekgebieden voor wind- en zonne-energie erdoor te kunnen drukken.


Vandaar dat we vanaf nu de gehele U16-regio tot zoekgebied verklaren. We zoeken de plaatsen waar zorgvuldigheid, met betrekking tot de Regionale Energie Strategie en de impact die het heeft op onze inwoners, nog te vinden is. We horen het graag!