Hoe de Grutto verliest van de windmolen

Hoe de Grutto verloor van de windmolen

De dampende koffie staat voor me op tafel. Buiten is de lente doorgebroken. De prachtige gele krokussen steken fier hun kop boven het maaiveld. De zon schijnt. Vandaag zijn de verkiezingen. Ik sla de – digitale- krant open als ik lees dat de Grutto moet verhuizen in polder Rijnenburg. Er komen windmolens en die gaan niet samen met deze beschermde inheemse vogelsoort. Ik slik mijn koffie door. Dit moet fake news zijn, toch?

Ik ben fan van de Grutto. Het is een prachtig diertje op kwetsbaar lange poten. De herinneringen naar de expedities in mijn jeugd op zoek naar dit beestje zijn dierbaar. De Grutto behoort tot de inheemse beschermde diersoorten en is in Nederland een vogel waar we ons zorgen om maken.
Ik sla de laptop open en zoek de beleidsstukken achter dit nieuws. De rapporten over de negatieve invloed van windmolens op deze beschermde diersoorten vliegen me om de oren. Dan heb ik hem te pakken. De planMER van Rijnenburg en het rapport “Weidevogels in een toekomstig energielandschap” Van Bureau Waardenburg.

Het rapport is klip en klaar. Die weidenvogel.. Tja, die gaat niet samen met windmolens. Windmolens plaatsen in dit broedgebied voor deze inheemse beschermde diersoort zal volgens het rapport leiden tot sterfte en te weinig leefruimte voor de Grutto. 

Mijn stadse hersenen zijn inmiddels genoeg geïnfecteerd met boerenverstand om te denken dat windmolens in dat gebied dan niet wenselijk zijn. Niets blijkt minder waar. Er is een migratieplan om het leefgebied van de Grutto te verplaatsen naar een ander gebied. Het landschap moet daar dan wel geschikt gemaakt worden voor Grutto’s. Een migratie? We gaan de Grutto verhuizen voor windmolens? Lees ik dit goed?!?

Stomverbaasd drink ik mijn koffie op. Dat men zegt dat dit in het belang van de natuur is, terwijl de natuur hier plaats moet maken voor het belang van de mens. Ik krijg er kortsluiting van.

Ik trek mijn schoenen aan richting de stembus. Het is hoog tijd dat we die groene wind eens uit een andere hoek laten waaien. Want deze groene missie gaat ten kosten van natuur, ten kosten van die mooie Grutto.

Nynke Plaatsman- Visser
Fractievoorzitter Burgerbelangen