Wijkgericht werken volgens Freddy Scherpenzeel

Wijkgericht werken,
Samen voor een betere gemeente

Het doel van wijkgericht werken is een betere verbinding tussen inwoner en gemeente.

Gemeente Wijk bij Duurstede is de laatste jaren qua inwoners gegroeid en het ambtelijk apparaat van de gemeente is juist kleiner geworden. Dat is op zich niet gek, want dat is sinds de jaren tachtig de algemene trend. Gemeenten krijgen steeds meer (extra) taken, maar vaak niet de (extra) knaken. Hierdoor kan het gemeentebestuur maar aan een beperkt aantal knoppen draaien om toch de taken uit te kunnen voeren.

Minder ambtenaren
 Eén daarvan is het inslinken van het gemeentelijk apparaat. Eigenlijk moet je dus als gemeente meer doen, maar met minder ambtenaren. Als je aan bepaalde knoppen draait, dan heeft dat vaak zowel positieve gevolgen (vaak direct) als ook negatieve gevolgen (vaak indirect). Wat je bij meerdere gemeenten als gevolg van de bezuiniging op het ambtelijk apparaat ziet, is dat het contact tussen inwoner en gemeente verminderd en verbitterd.

Ivoren toren
Men spreekt over een ivoren toren. Tussen de behoefte van de inwoners en de systeemwereld van de gemeente zit een behoorlijke kloof. Zo ook in onze mooie gemeente. Even geleden is er een onderzoek geweest naar de dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente scoorde ver onder landelijk niveau. Ook in participatietrajecten, zoals bijvoorbeeld het door het college beoogde zonneveld aan de Groenewoudseweg te Cothen, zie je dat de werkelijkheid van het college anders is dan die van de inwoners. Daarnaast zie je dat in veel participatietrajecten dezelfde mensen constant hun zegje doen. Dat is op zich niet gek, want de ambtenaren hebben vaak vanwege de extra taken onvoldoende tijd om een grootschalig participatietraject op te zetten.

Freddy: ‘je wilt het liefst dat de overheid doet waar de inwoners behoefte aan hebben.’

Terug naar de samenleving
BurgerBelangen is zich bewust van het feit dat de gemeente maar een klein budget heeft. Het enorm uitbreiden van het gemeentelijk apparaat is daarom ook geen optie. Wat wel tot de mogelijkheden behoort is het overgaan naar wijkgericht werken: het verbinden van de behoefte van de inwoners en de systeemwereld van de gemeente. De verbindende schakel hiertussen is een buurtcoördinator of wijkmanager met elk een eigen wijkbudget en daaraan gekoppeld een wijkwethouder. Met een wijkbudget en coördinator per wijk die écht in de haarvaten van de samenleving opereert, spoor je niet alleen sneller problemen op, je geeft wijken en inwoners ook de kans om initiatieven te ontplooien, en juist problemen aan te pakken. Het geeft je als gemeente slagkracht om snel, effectief te handelen. Wij geloven sterk dat inwoners hun omgeving graag mooier en beter maken, als ze daarin niet geremd worden door bureaucratie.

Een faciliterende en diende overheid, dat is waar BurgerBelangen naar streeft!

 

Freddy Scherpenzeel

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van mijn professionele leven. Ik ben werkzaam geweest bij de gemeente Wijk bij Duurstede op het domein veiligheid en zie als geen ander waar de risico’s en mogelijkheden liggen. Veiligheid is iets dat je samen doet! Heb jij een klacht, idee of zorg over veiligheid en openbare orde in de gemeente? Ik hoor graag van je. Ik ben altijd bereikbaar op freddy@burgerbelangen.nl

Benieuwd naar het verkiezingsprogramma?

Duurzaamheid is veel groter dan deze speerpunten, benieuwd naar ons hele programma? Lees het vooral!
download nu het programma