Bigger, better, faster, stronger? Of samen met elkaar

Bigger, better, faster, stronger? Of samen met elkaar.

Als we naar de cijfers van Wijk bij Duurstede kijken, dan kunnen we zeggen dat het ten op zichten van de landelijke cijfers best goed gaat in onze gemeente. Naar de cijfers kijken is uiteraard ietwat te kort door de bocht. Veiligheidsbelevenis speelt ook een grote rol. Een ieder weet dat het drugsgebruik en indirect dus ook de handel in Wijk bij Duurstede bijzonder hoog is. Ook de overlastcijfers van Wijk bij Duurstede zijn hoog en de cijfers van nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime stijgen. Daarnaast heeft onze gemeente een groot buitengebied wat potentieel een goudmijn voor ondermijnende praktijken zou kunnen zijn.

BurgerBelangen maakt zich zorgen over deze trends. We leven in een maatschappij die individualistischer wordt. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, traditionele sociale banden zoals religie en teamsporten neemt af. We leven in een maatschappij die continu aan bigger, better, faster, stronger denkt. Snel en veel geld verdienen om de duurste spullen te kopen.

De capaciteit van de politie is een behoorlijk punt van aandacht waar wij grote zorgen over hebben. Om een voorbeeld te geven: toen de aanslag in België in 2016 plaatsvond, speculeerde men of zoiets ook in Nederland kon gebeuren. Iedereen sprak toen vol lof over het fenomeen wijkagent in Nederland. De wijkagenten waren de ogen en oren in de wijk. Ze opereren in de haarvaten van de samenleving. Het is de wijkagent in Nederland die vroegtijdig signalen zou kunnen opvangen om zo in te kunnen grijpen. De rol van de wijkagent in de zware criminaliteit was preventie. In verband met het tekort aan capaciteit bij de politie draait de wijkagent vaak geen diensten meer in de wijk, maar op de noodhulp. We verliezen hierdoor onze ogen en oren in de wijk en het contact met onze inwoners.

En als laatste punt maken we ons zorgen over de toenemende zorg van en om inwoners. De opvang en begeleiding van mensen met psychosociale klachten zit tjok en tjok vol. Je wordt pas echt in het uiterste geval een keer opgenomen. Dit gaat een keer verkeerd! 

Repressie en preventie moeten hand in hand gaan bij het tegengaan van elke vorm van criminaliteit. Naar de voorkant van de problematiek betekent dat er eerder in een proces gekeken wordt naar het voorkomen van afglijden in de criminaliteit of het recidiveren hierin. Ook kan veiligheid niet los worden gezien van (jeugd)zorg. Lokaal investeren in de integraliteit en samenhang tussen de domeinen Zorg en Veiligheid is hiervoor de oplossing. Zowel lokaal als landelijk zijn deze domeinen nog teveel (financieel) verkokerd.

De rode draad in het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen is Wijkgericht werken. Niet alleen om de kloof tussen inwoner en gemeente te dichten. Maar als je alle problematiek  op een grote hoop gooit, dan zie je de rode draad en trends niet. Waardoor je dus ook te laat bent met ingrijpen.

Het is daarom van belang om met alle partners (politie, boa, jongerenwerk, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en in sommige gevallen het RIEC en wat BurgerBelangen betreft zetten wij hier een nieuw fenomeen buurtcoördinator bij) integraal en wijkgericht te gaan werken. Alleen samen houden wij onze buurten veilig