Eerlijke, heldere politiek in overleg met jou​

Eerlijke, heldere politiek in overleg met jou

Communicatie vanuit het gemeentebestuur naar de burger toe dient helder te zijn maar vooral eerlijk en volledig. In de praktijk blijkt echter dat het hier in onze lokale samenleving nog wel eens aan schort. Hierbij hoeft men bijvoorbeeld alleen maar te denken aan de Jeugdzorg gezondheidsfraude die enorm in de papieren loopt, Citytec (straatverlichting) waaraan 1,2 miljoen teveel is betaald en thans Speer Infra (de opvolger van Citytec) waar weer een bedrag van 2,5 miljoen mee is gemoeid en nog immer is er maandelijks sprake van storingen. Het zijn allemaal zaken waar men het liever niet over heeft.

Burgerbelangen is echter van mening dat de belastingbetaler recht heeft om te weten hoe zijn of haar geld is besteed, ook al moet hiermee erkend worden dat er grote fouten zijn gemaakt. Waar mensen werken, worden nou eenmaal fouten gemaakt zonder dat er sprake is van opzet of moedwil, maar wij vinden dat je daar altijd eerlijk en open over moet zijn naar de burger toe en niet moet proberen om dit buiten beeld te houden. Wanneer je dat zo opzichtig wel doet dan wordt de kloof tussen inwoners en het lokaal bestuur ernstig schade toegebracht.

Toegegeven: Politici krijgen vaak te maken met complexe vraagstukken waarvoor een oplossing moet worden bedacht en waarbij een blunder nooit valt uit te sluiten. Dat is uiteraard frustrerend, maar het verhullende communicatie of zelfs jarenlang stilzwijgen is een doodzonde en frustreert de inwoners.

Een veelgehoord argument binnen deze context is dat je als burger toch geen invloed kunt uitoefenen. Ook daar wil BurgerBelangen wat aan doen . Bijvoorbeeld door de drempel van het inspreken in een raadsvergadering te verlagen door het instellen van een maandelijks “Raadsspreekuur” , natuurlijk is het mogelijk ook bij de vergaderingen van BurgerBelangen aanwezig te zijn om uw hart te luchten en om hulp te vragen bij vele vraagstukken. Een petitie of verzoekschrift op te stellen, een bezwaar te maken, etc.. Je kunt van BurgerBelangen ook een eerlijk antwoord krijgen: actie ondernemen betekent niet automatisch dat men het gewenste doel zal bereiken, inwoners aan het lijntje houden en valse hoop geven is een andere reden waarom burgers het geloof in de politiek verliezen.

Eerlijke, heldere en begrijpelijke communicatie staat hoog in het vaandel bij Burgerbelangen. Wij zijn dé lokale volksvertegenwoordigers die een luisterend oor hebben voor iedereen die woonachtig is binnen onze gemeentegrens; of het gaat om een ongeletterde of een professor, dat maakt niets uit. Bezoek ons fractieberaad of neem contact met ons op als je iets op de lever hebt en wij kunnen aangeven wat er wel of niet mogelijk is om iets aan een situatie te veranderen. Langs deze weg zijn er in het verleden al tal van moties over een bepaald onderwerp opgesteld die werden voorgelegd aan de gemeenteraad. Natuurlijk willen wij graag je stem hebben bij de komende verkiezingen, maar vooral willen wij uw stem HOREN teneinde aan te geven hoe wij je tegemoet kunnen komen. Jij bent er niet voor ons, maar wij zijn er als lokale partij al meer dan 40 jaar voor jou.

John Beringen


Heb jij ideeen of plannen of juiste een klacht over deze onderwerpen? Of mis je een onderwerp dat je graag met ons wil bespreken? Ik ben bereikbaar op john@burgerbelangen.nl