Versterk jij onze werkgroep toegankelijkheid?

Toegankelijkheid. Het is een thema dat een steeds grotere groep mensen aangaat. Ook Wijk bij Duurstede kent door een driedubbele vergrijzing een toenemende zorgvraag en daarmee de nood aan toegankelijkheid. Als politieke partij behartigen wij jouw belangen. Burgerparticipatie is dan ook volgens ons een recht wat je als burger hebt. Maak er gebruik van en beslis (in)direct mee bij politieke keuzes.

We zien steeds meer burgers gebruik maken van het burgerparticipatie recht. Zo mochten bewoners van de Zandweg hun wensen kenbaar maken tijdens verschillende bijeenkomsten en luistert de gemeente ook naar de omwonenden van de stadshaven. Wij stimuleren het voorrecht wat jij als burger hebt.

Wij hebben jouw kennis nodig!
Wij beschikken al over enkele experts in verschillende werkgroepen die hun steentje bijdragen en gebruik maken van burgerparticipatie. Mede dankzij de inbreng van deze experts, hebben wij een motie ingediend die het college verzoekt om toegankelijkheid op te nemen in de woonvisie. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Problemen kennen wij niet, het zijn uitdagingen waar wij vandaag de dag voor staan. Ingewikkelde vraagstukken waar wij samen naar oplossingen zoeken. Samen met andere politieke partijen, provinciale of landelijke vertegenwoordigers en ook samen met onze inwoners. Versterk jij binnenkort één van onze werkgroepen?

Experts gezocht!
Voor de werkgroep toegankelijkheid zijn wij op zoek naar ervaringsdeskundigen. Ben of ken jij iemand die zich in dit vakgebied heeft gespecialiseerd en/of persoonlijke ervaringen heeft die met ons gedeeld kunnen worden om zo nog meer de toegankelijkheid van onze gemeente te verbeteren? Schuif dan vrijblijvend aan bij deze werkgroep en praat eens per kwartaal mee. Aanmelden is gratis! Stuur een e-mail naar toegankelijkheid@burgerbelangen.nl. Wil je liever eerst meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Delen wordt gewaardeerd.