Schriftelijke vragen Romeinenbaanflats

Wijk bij Duurstede Woonin Romeinenbaanflats

BurgerBelangen is samen met bewoners in gesprek gegaan na de presentatie van de plannen voor de romeinenbaanflats. Wij hebben alle communicatie richting inwoners gevolgd en hebben over het project vragen. We maken ons zorgen over het inzetten van urgentie bij zo een grote groep huishoudens. Daarom stelden wij het college de volgende schriftelijke vragen.

Vraag 1.  Klopt het dat Woonin voornemens is deze huishoudens al dan niet tijdelijk door middel van urgentie elders te huisvesten? Zo ja, vindt het college Urgentie het geschikte middel, krijgen alle huishoudens van deze flats urgentie of enkel de inwoners van de Dr Janssen Flat?

Vraag 2 de Dr Janssenflat met 48 woningen wordt volgens de plannen gesloopt. Deze inwoners hebben te horen gekregen vanaf 2025 urgentie te krijgen op de woningmarkt en dan een jaar te hebben om te verhuizen. Klopt dit en is deze informatie bij het college bekend en is het plan urgentie te verlenen via het college gegaan? Zo nee, waarom is dit verhaal wel zo aan inwoners gebracht

Vraag 3. Hoelang zijn momenteel de gemiddelde wachttijden voor mensen met een urgentieverklaring?

Vraag 4. Kan het college toelichting geven over de effecten op de markt en de huidige wachtlijsten voor urgentie als er inderdaad 48 huishoudens toegevoegd worden aan deze lijst. Is de woningvoorraad in Wijk bij Duurstede in 2025 afdoende om deze toestroom aan urgentiegevallen aan te kunnen bovenop de al lange wachtlijsten? Welke plannen zijn hiervoor?

Vraag 5.
Wat is het college voornemens voor deze inwoners te betekenen?