Meerderheid gemeenteraad zegt vertrouwen op in wethouder Kosterman

Een meerderheid van de raad, bestaande uit de fracties van BB, PCG, D66, Oprecht! en VVD heeft vrijdagavond 12 mei 2023 aan fractievoorzitter Marc Gnodde van SW meegedeeld geen vertrouwen meer te hebben in wethouder Kosterman. Zij gaven SW en de wethouder ruim 2 dagen de tijd om zelf een conclusie te trekken. Toen dat op maandag 15 mei niet gebeurde, vroeg de meerderheid een extra raadsvergadering aan en diende een motie van wantrouwen in. Uiteindelijk trok de wethouder toch haar conclusie, waardoor de raadsvergadering en motie van wantrouwen weer konden worden ingetrokken. Wethouder Kosterman diende op 16 mei 2023 haar ontslag in bij burgemeester Iris Meerts.

Verbouwing Markt 24
De reden voor de vertrouwensbreuk is het dossier Markt 24. De partijen constateerden dat de wethouder onvoldoende grip heeft op de zaak en daardoor niet in staat is een goede oplossing te vinden voor de grote problemen die rond de verbouwing en renovatie van het oude stadhuis zijn ontstaan. Bovendien ondervonden de vijf partijen dat de wethouder niet in staat was hen van volledige informatie te voorzien. Daardoor is naar mening van de fracties van BB, PCG, D66, Oprecht! en VVD de raad uit positie gebracht om zijn controlerende taak te vervullen.

Onduidelijkheid rondom geheimhouding en claims zelf uitgevraagd
De verbouwing van de Markt 24 kent gedurende de jaren de nodige tegenvallers met grote financiële gevolgen. Om een goed besluit te kunnen nemen, is het voor de gemeenteraad belangrijk dat alle informatie rond de tegenvallers op tafel ligt. In dit dossier liet de wethouder onduidelijkheid rond geheimhouding ontstaan. Andere informatie die door de raad was gevraagd kon de wethouder onvoldoende toelichten.

Uit stukken die toegezonden zijn, bleek tevens dat de gemeente een actieve rol had gespeeld bij het achterhalen van een mogelijke schadeclaim van het Museum. De gemeente deed actief uitvraag naar de hoogte van een mogelijke claim, mocht het Museum niet gehuisvest worden in Markt 24. Daarmee ging de gemeente voorbij aan de plicht om de financiële risico’s te beperken. Dit was voor een meerderheid van de gemeenteraad de aanleiding het vertrouwen definitief op te zeggen.

De partijen die zich achter de motie van wantrouwen schaarden, begrijpen dat een motie van wantrouwen geen lichtzinnig middel is en grote impact heeft op een wethouder. Toch zagen BB, PCG, D66, Oprecht! en VVD deze motie als een noodzakelijke stap om te voorkomen dat een te ambitieus project verder uit de hand loopt met alle financiële gevolgen van dien voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Woord van dank
Wethouder Kosterman speelde 21 jaar een grote rol in de Wijkse gemeenschap. Aanvankelijk in de fractie van Groen Links, later als wethouder voor GL en SW. De partijen zijn Wil Kosterman erkentelijk voor haar grote bijdrage de afgelopen jaren en danken haar voor haar inzet voor de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede.