Dure Missers

,

Dure missers

Wanneer we met vertrouwen naar de toekomst willen kijken, moeten we bereid zijn te leren van het verleden en voorkomen dat we in herhaling van missers vervallen. Deze wijsheid vinden we niet alleen op tegeltjes, maar daar zijn al eeuwenlang boeken over gevuld door filosofen en historici. Je mag dus veronderstellen dat deze wijsheid ook in de Wijkse gemeentepolitiek ook bekend is. Als senior in de gemeenteraad verbaas ik mij dan ook over het feit dat sommigen zich bij herhaling wensen te stoten aan dezelfde steen.

Laat ik beginnen met een actueel onderwerp, een museum in het oude stadhuis op de markt. De afwikkeling van het  museum in de Muntstraat geeft voldoende leergeld. Het aantal bezoekers was ver onder de maat, de curator verdiende een 3x modaal salaris, het pand bracht de helft op van hetgeen was begroot i.v.m. technische gebreken, etc… Gaat de wethouder zich aan dezelfde steen stoten? De kritische vragen van BurgerBelangen over de uitgaven tot nu toe, wat er is gebeurt met de doorlopende subsidie aan het museumbestuur sinds de sluiting en/of het nog wel verantwoord is dergelijke ‘luxe’ uitgaven te doen in deze crisistijd waarin zoveel inwoners en ondernemers grote moeite hebben om rond te komen, worden gewaardeerd door de wethouder met een houding van ‘daar heb je BurgerBelangen weer’ alsof wij onze prioriteiten niet zelf mogen bepalen.

Een ander voorbeeld, we zuchten nog steeds onder de kapitaallasten van het Revius. Een gebouw ontworpen door een wereldvermaarde architect, de nieuwste snufjes en meer dan 2x zo duur als een schoolgebouw in andere Gemeenten, zoals een bestuurslid van de scholengemeenschap mij toevertrouwde (en dat bleek juist). Nu staan er 2 nieuwe brede basisscholen op het programma en dat is hoog nodig omdat de huidige huisvesting compleet is uitgewoond en gezondheidsrisico’s voor de leerlingen geeft. Na 10 jaar praten van het college gaan deze plannen ca. 20 miljoen kosten. Alternatieven door BurgerBelangen aangedragen worden terzijde geschoven. Bijvoorbeeld bouwen aan de rand van de rode contouren geeft meer ruimte, plaats voor extra woningen en maakt de multifunctionaliteit van de gebouwen groter. Kostenreductie ca. 50%. De wethouder vraagt waar doen ze dat dan? Welnu overal in het land, maar ook wijzelf hebben daar ervaring mee. In Cothen en Langbroek zijn op deze wijze nieuwe sportparken en schoolgebouwen neergezet vrijwel zonder kosten. Goede lessen uit het verleden verdienen herhaling, toch?

Hetzelfde als van de scholen is van toepassing op de plannen voor Gemeentewerf en milieustraat. Investering 10 miljoen. We zullen met de plannen van dit college de komende jaren ca. 35 á 40 miljoen gaan investeren, aangezien er nooit voor gespaard is -ondanks jarenlange berichten over positieve resultaten hebben we de afgelopen 8 jaar ca. 10 miljoen uit de spaarpotten gehaald- moet alles geleend worden. Met de huidige stijgende rente zal dit betekenen dat de lokale lasten de komende jaren gaan stijgen tussen de € 600 en € 1.400 voor een huishouden/onderneming. BurgerBelangen heeft andere prioriteiten, dat is armoedebestrijding en verantwoord omgaan met uw portemonnee. Daar blijven wij ons voor inzetten, ook al moet ik daarvoor af en toe iemand toevoegen dat er kennelijk weer lariekoek in de aanbieding is. Mijn advies is, koop iets lekkers bij de lokale middenstand en geniet er van met Kerst en Nieuwjaar. De lessen uit het verleden zullen zeker eens doordringen.