Huh? Scholenbouw? BurgerBelangen stemt tegen?

Huh? Scholenbouw? BurgerBelangen stemt tegen?

Als ouder, als raadslid , als volksvertegenwoordiging vind je onderwijs vanzelfsprekend een van de allerbelangrijkste onderdelen van de samenleving. Het belang van een veilige, gezonde plek waar kinderen zichzelf in een beschermde omgeving kunnen leren en ontwikkelen gaat ons aan het hart.  Vanavond stond de bouw van scholen op het programma. Dan stemmen we tegen? “Hoe dan!?”

We hebben het over 22 miljoen en als wij eerlijk naar de plannen kijken, dan denken we dat het daar niet mee ophoudt. De VVD rekende even met de losse pols dat dat €400.000 euro per klaslokaal inhoudt. Dat is een fikse post, waarvoor nauwelijks gespaard is. Dan moet je gaan lenen. Dat kan de gemeente maar op een manier betalen, dat is door verhoging van de belastingen. Het betekent hoe dan ook meer kosten voor onze inwoners.

Dan kijken we als partij heel realistisch. Dan willen we een plan dat risico’s uitdenkt en uitsluit. Dan willen we dat we alles uit de kan voor onze inwoners. Niet omdat scholen geen geld mogen kosten maar juist om het allerbeste voor onze inwoners te realiseren. Onze kinderen verdienen een kritische blik, ze verdienen dat we alle opties tegen het licht gehouden hebben. Onze kinderen verdienen nét wél die gymzaal aan school als dat éven kan.

Dat is met dit huisvestingsplan voor scholen niet gebeurd. Er is tien jaar verstreken en het afgelopen jaar hebben wij in drie bijeenkomsten een plan voor 22 miljoen zien ontwikkelen. Er zouden meerdere locaties onderzocht zijn, maar de documenten daarvan zijn ons tot op de dag vandaag niet bekend. Er zou een gedegen risico analyse gemaakt zijn maar het woord risico komt in het hele plan niet voor. Er zou een plan voorliggen dat binnen het budget ligt en 10% onvoorzien is genoeg voor mogelijke onvoorziene kosten maar de ambitie is duurzaam en energieneutraal bouwen in deze markt waar de prijzen de pan uit rijzen.

Dus ja, we zijn voor veilige, mooie scholen voor onze kinderen. Maar het belang van gedegen besluitvorming, goed onderbouwde plannen met een visie, dat is als het om zulke grote bedragen gaat voor ons gewoon noodzaak.