Een fijn leven? Laten we zaken combineren!​

, ,
Laten we zaken combineren!

Een fijn leven? Laten we zaken combineren!

Iedereen wil de mogelijkheid hebben om te sporten, iedereen wil de mogelijkheid hebben hun hobbies uit te kunnen oefenen. Hobbies die vaak behoorlijk uiteen kunnen lopen, om nog maar te zwijgen over de verschillende soorten sport. Daarvoor is veel ruimte nodig, van een kleine oefenruimte tot een voetbalveld. Maar ook geld is nodig, waarbij er nu behoorlijk scheve vergoedingen zijn binnen de 3 kernen. Wijk bij Duurstede is een gemeente waar veel kinderen wonen. Kinderen die naar school willen, die hun hobbies en hun sport willen beoefenenen om net zo goed te worden in voetbal als Ronaldo, of beter willen zingen dan Suzan en/of Freek. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende dingen. Maar hoe ga je daar als gemeente mee om?

Er zijn een aantal mooie dingen gerealiseerd. Kijk bijvoorbeeld naar Bredeschool Het Anker, onze sportcoaches die al tal van goede ideeën in uitvoering hebben gebracht, de turnhal en de vele sportscholen die Wijk rijk is. Maar als we meer gaan inzoomen en de huidige situatie onder de loep nemen, is helaas niet alles rozengeur en manenschijn. Zo zijn er veel basisscholen die al ver voorbij de afgeschreven datum zijn, zijn eindelijk plannen om de huidige CDW kantine te vernieuwen (dat BurgerBelangen een aantal keren al op de agenda heeft gezet) en is er in Wijk bij Duurstede nog steeds geen zwembad, ondanks de grote vraag en initiatieven vanuit de samenleving. Ook hier rijst weer de vraag, hoe ga je daar als gemeente mee om?

BurgerBelangen gelooft in samenwerking. Samenwerking tussen gemeente, stichtingen, bedrijven, maar ook zeker de inwoners zelf. Wij zijn ons er van bewust dat een zwembad in Wjjk een wens is van vele inwoners. BurgerBelangen is het hier volledig mee eens en zou graag vanuit de inwoners, maar ook zeker vanuit het bedrijfsleven horen hoe we met zijn allen deze wens werkelijkheid kunnen laten worden.

Om terug te komen op het onderwijs. Als ouder wil je natuurlijk dat je kind niet alleen veilig naar school kan, maar ook veilig op school is. Zeker in tijden zoals nu, waarbij ventileren (Corona) en isolatie (klimaat) hoog op het verlanglijstje staan, is het van belang dat een schoolgebouw voldoet aan de laatste en beste eisen. Daarom is het van belang dat de huidige, oudere schoolgebouwen vervangen worden door nieuwe. Een Brede School, zoals Het Anker, waarbij een gebouw meerdere functies kan bekleden en voldoet aan die eisen.

Waarbij we meteen kunnen aansluiten met het volgende punt: de vele verschillende hobbies en verenigingen binnen onze gemeentegrenzen. Vaak wordt er door hobbyclubs of verenigingen ruimte gezocht waar ze terecht kunnen. In de huidige situatie is het bijvoorbeeld niet erg aantrekkelijk in de winter als koor je repertoire te oefenen met jas en shawl, muziek- of EHBO les in de zindere hitte tijdens de zomer. Dus waarom niet combineren? Vervang de oudste, in slechtste staat zijnde scholen door een of meerdere Brede Scholen te bouwen, waarin buiten schooltijden de kinderopvang de ruimte kan benutten. En als alle kinderen en ouders thuis zijn, de verenigingen en hobbyclubs gebruik kunnen maken van deze ruimtes.

Samen kunnen we er iets moois van maken. Een gemeente alleen lukt dit niet, daarom is de inspraak van inwoners zelf zo belangrijk. En niet alleen inspraak en luisteren, maar ook daadwerkelijk iets met de ideen doen.
Daar gaat het om. Samen voor elkaar.

Martin is binnen BurgerBelangen verantwoordelijk voor het dossier Sport en vrijetijd. Wil je meer van hem weten? Lees dan alles over hem op zijn eigen pagina>