DIFTAR: Coalitie heeft maling aan bezwaar ruim 2.000 inwoners.

, ,
vuilnis buiten ondergrondse kliko's


Vanavond dienden wij, samen met alle andere oppositiepartijen SP, CDA, D66 en DuurzaamWijk, een motie in om DIFTAR uit te stellen om zodoende een betere afweging te kunnen maken in vergelijking met andere beschikbare alternatieven.

Nadat de initiatiefneemster van het burger-bezwaar tegen DIFTAR, waaraan ruim 2.000 inwoners deelnamen, een geweldige inspraak verzorgde, volgde een debat over de motie. Helaas was de coalitie van GroenLinks, PCG en VVD compleet ongevoelig voor alle aangevoerde, en goed onderbouwde, argumenten en werd de motie met 10 tegen 9 stemmen níet aangenomen.