De wereld op zijn WOB

Dit is geen schrijffout, de WOB is de Wet Openbaarheid Bestuur. Een wet die burgers het recht geeft op openheid van bestuurlijke en ambtelijke stukken en die u kent van de vele zwarte pagina´s uit de toeslagenaffaire. Ook lokaal hebben inwoners de WOB gebruikt om dossiers op te vragen bij ons college, altijd met lange wachttijden en meer en minder succes. Voor de Gemeenteraadsleden is de WOB eigenlijk niet nodig, zij hebben sowieso recht op inzage, kunnen vragen stellen en hebben recht op antwoord. Tenzij wethouders geheimhouding opleggen. Ook komt het voor dat je als raadslid geen antwoord krijgt op je vragen of een foutief antwoord. Wat is er dan aan de hand???                                              

Laat ik wat recente voorbeelden noemen, een halfjaar geleden vroeg ik om de stand van zaken bij de plannen Bosschewaarden. Het dossier afgraven en slibstorten op grote schaal, waarover de Rekenkamercommissie van de Raad een hoogwaardig rapport heeft geschreven. Dat rapport mocht niet worden openbaar gemaakt omdat er fouten in zouden zitten. Het rapport is al bijna twee jaar tegengehouden en wat er precies mis aan is hebben we nooit gehoord. De Rekenkamer heeft zich inmiddels teruggetrokken. Het is niet moeilijk te gissen wat er aan de hand is. De commissie heeft talrijke milieu bezwaren, maar ontluisterend is de rekensom die aangeeft dat het een project is van honderden miljoenen en dat Wijk bij Duurstede daarvoor een compensatie krijgt van een stadsstrand ter grote van de parkeerplaats Gravenbol. BurgerBelangen is van mening dat er amateuristisch is onderhandeld.

Op onze vragen laat het college nu weten dat het bewuste rapport zaak is van de Raad en niet van het college. Dat wordt dus een mooi debat om te redden wat er te redden valt. Dit onderhandelen, of gebrek daaraan, doet denken aan de straatverlichting deal met CityTec waar BurgerBelangen onlangs ook vragen over heeft gesteld. Kennelijk wist de bewuste wethouder het verschil niet tussen boekwaarde en marktwaarde waardoor er ruim een miljoen teveel is betaald. Dit blijkt uit een rechtelijke uitspraak ten gunste van een naburige Gemeente die wel het advies van BurgerBelangen ter harte nam. Antwoord van ons bestuur komt er op neer dat ze deze uitspraak niet kunnen vinden. Wat zou er aan de hand zijn met de zorginstelling in Cothen waar jarenlang enorme bedragen vanuit de Gemeente naar toe zijn gegaan? Destijds trots geopend door de wethouder en gehuldigd als onderneming van het jaar. Open zijn is kennelijk iets anders dan je Open noemen, het lijkt de wereld op zijn kop.

BurgerBelangen staat voor transparantie en wellicht komt er binnenkort eindelijk duidelijkheid over het hoe en waarom van onze financiële situatie en kunnen we na de verkiezingen met een schone lei beginnen om er ‘samen met elkaar’ de schouders onder zetten.   

Wietze Smit, fractieleider BurgerBelangen.