BurgerBelangen presenteert: een veiliger fietstunneltje!

,

BurgerBelangen presenteert: een veiliger fietstunneltje!

In december 2021 kregen wij van meerdere kanten signalen dat het tunneltje tussen Cothen en Langbroek onveilig was.  Uit een online peiling en buurtonderzoek bleek dat dat signaal breed gedeeld werd in de samenleving. We legden direct contact met de gemeenten en zijn de afgelopen tijd samen met de gemeente naar de provincie gegaan. 

Onveilig
Om erachter te komen of het tunneltje daadwerkelijk onveilig is, is er gekeken naar het aantal meldingen van ongevallen en incidenten. Er waren wel wat incidenten in het verleden bekend, maar de afgelopen tijd leken er weinig meldingen gemaakt. We konden dus alleen wat doen aan het gevoel van onveiligheid dat met name de jeugd in dat tunneltje bleek te hebben. 

In gesprek
Het gesprek met de gemeente en de Provincie werden heel snel concreet.  We werden uitgenodigd voor een overleg bij het tunneltje om samen met de Provincie en de gemeente de knelpunten te bekijken.  Het licht in het tunneltje bleek kapot en er waren mogelijkheden om het tunneltje een veiliger gezicht te geven. De Provincie heeft direct na deze afspraak het tunneltje grondig gereinigd.

De maanden daarna is in diverse mailconversaties gekeken naar de mogelijkheden. Uiteindelijk is besloten de verlichting van het tunneltje te vervangen en het tunneltje te voorzien van een nieuw en veiliger uiterlijk.

Wij hebben als partij het overleg tussen de gemeente en provincie en de wijze waarop ze dit oppakten als ontzettend positief ervaren.  We zijn tevreden daar aanjager in geweest te zijn, poten in de klei, situaties verbeteren. Wij houden ervan!

Renate over BurgerBelangen

‘Ik kwam bij BurgerBelangen omdat ik in mijn omgeving veel signalen hoorde  onder de jeugd over de onveiligheid van het tunneltje tussen Cothen en Langbroek. Ook wij hebben als gezin daar wel eens het een en ander meegemaakt. BurgerBelangen heeft dit direct opgepakt en mij altijd goede terugkoppeling gegeven van hoe de gesprekken ervoor stonden. BurgerBelangen bood mij een luisterend oor. Ze hebben het belang van veiligheid voor de jeugd hoog in het vaandel!!”