BurgerBelangen motie over armoedebeleid gaf 227 gezinnen in 2023 een extra steuntje in de rug.

Eind 2022 kwam BurgerBelangen met een motie om als gemeente extra financiële steun te geven aan gezinnen die net boven de minimagrens vielen. Uit onderzoek bleek toen dat juist die gezinnen, door de stijgende inflatie en hoge energiekosten financieel in de knel kwamen.

Klantenpas voor 227 gezinnen
Door het verstrekken van de lokale Klantenpas konden 227 gezinnen 300 euro extra uitgeven bij lokale ondernemingen

Uit een raadsmemo dat het gebruik van de passen evalueerde blijkt dat zij dit ook massaal gedaan hebben. BurgerBelangen is blij zo, in die moeilijke tijd, een klein verschil gemaakt te hebben in het huishoudboekje van deze gezinnen en daarmee tegelijkertijd de lokale economie gesteund te hebben.

Poten in de klei politiek zoals wij het graag zien!

Freddy Scherpenzeel

Freddy maakt zich binnen de fractie van Burgerbelangen hard voor een goed armoedebeleid. Wil jij óók bijdragen? Mail naar: freddy@burgerbelangen.nl