BurgerBelangen het teleurgestelde jongetje van de klas?

BurgerBelangen, het teleurgestelde jongetje van de klas?

“ Teleurgesteld” kopt de krant, omdat we geen wethouder leveren. Ik kijk mezelf in de spiegel aan en moet grinniken. Als dit mijn teleurgestelde blik is, dan moet ik nog wat aan mijn grimassen werken. We zijn eerder ontzettend trots op ons team. De eerste signalen dat wij er nooit bij zouden zitten, kwamen al op de verkiezingsavond. We zagen hem dus wel aankomen. Toch hebben we ons volle bak in het proces gestort. Die nieuwe bestuurscultuur is gebakken in ons nieuwe DNA en daar niet vol voor gaan, zou inhouden dat we onszelf niet serieus nemen.

Wij laten zien dat we initiatiefrijk naar de toekomst kijken door een aanpassing op de woonvisie te schrijven. Onze gemeente bouwt nu toegankelijk volgens de laatste normen. Dit doen wij als een van de eerste gemeenten in Nederland. Dat lef heeft onze gemeente getoond omdat wij het belangrijk vonden. Wij pakken kansen. Zoals extra geld aan het rijk te vragen voor meer tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne, zodat we daar later onze eigen mensen kunnen huisvesten. Dat geld voor woningen is er nu niet. Slim, creatief, ondernemend en toekomstgericht besturen. Maar we zijn ook kritisch, als dat nodig is én standvastig.

Waarom hebben we dat raadsprogramma dan niet getekend? Heel simpel. Er zijn achter de schermen zaken gebeurd die zo indruisen tegen het transparante raadsprogramma dat het nog niet verenigbaar is. Wij gaan niet voor de bühne mooi weer spelen, als het achter de schermen dondert.
We moeten eerst met zijn allen het gesprek over integriteit aan. Want als wij elkaar als raadsleden niet kunnen vertrouwen, hoe moeten we dat dan van de kiezer verlangen? Wil men eigenlijk wel veranderen? Heeft men dat lef?

Wel zijn we die partij die als er zaken mis gaan, opstaat en er werk van maakt. Niet alleen door aan de boom te rammelen, maar ook poten in de klei, zaken oplossen. We wisten dat we daarmee het risico namen in de media afgeschilderd te worden als dat teleurgestelde jongetje dat niet mee mag doen, dat we ‘Ons beentje nog moeten bijtrekken’.

Maar liever dat, veel liever dat, dan dat we tekenden en daarmee onze kiezer en onze integriteit zouden verliezen. Wij zijn BurgerBelangen, we staan voor onze kiezer. We staan voor ons DNA. We zijn er klaar voor. Die nieuwe bestuurscultuur, wij zijn het en we zullen er zijn! De komende vier jaar zullen we aan de boom rammelen, initiatief tonen én op de rem trappen als dat nodig is.

Wil jij meedenken? Wat moet er volgens jou anders? Wij zijn benieuwd en bereikbaar info@burgerbelangen.nl

 

Nynke Plaatsman-Visser
Fractievoorzitter BurgerBelangen