BurgerBelangen en Duurstede voor Democratie samen voor betaalbare groene toekomst

,

Er is veel te doen in onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. De provincie oefent druk uit op de gemeente om snel een beslissing te nemen over windturbines. Tegelijk ziet de gemeente zich voor het vraagstuk gesteld hoe gezinnen geholpen kunnen worden die hun energierekening niet meer kunnen betalen. 

Is het huidige plan voor steeds meer wind- en zonne-energie wel de oplossing? En wat doen we met de isolatie van woningen en de bevordering van biodiversiteit?

Samen staan wij voor 4 zetels en ruim 2200 kiezers. 
BurgerBelangen en Duurstede voor Democratie hebben zoveel raakvlakken op het thema duurzaamheid en de daarmee verbonden vraagstukken dat zij besloten zich als fracties aan elkaar te verbinden.  Daarmee staan zij op het gebied van duurzaamheid op 4 zetels, met ruim 2200 kiezers achter hen. Dat maakt hen op het gebied van duurzaamheid tot een van de grootste politieke spelers.

“Het lijkt vaak alsof er maar één manier is om onze gemeente een groene toekomst te geven. Een manier die door het Rijk aan burgers lokaal dwingend wordt opgelegd. Burgers en boeren lijken geen enkele stem meer te hebben. Wij geloven dat wij als lokale partijen juist samen de belangen van de Wijkse inwoners moeten bevechten” vertelt Frances Place fractievoorzitter van Duurstede voor Democratie.  “Het is nu tijd om op een andere manier naar duurzaamheid te kijken. Het landelijk belang gaat vaak vóór het lokaal belang, terwijl bijvoorbeeld de natuur en inwoners van onze gemeente juist gebaat zijn bij een lokale aanpak” vult Nynke Plaatsman-Visser, fractievoorzitter van BurgerBelangen aan.  

Een eerlijke, rechtvaardige, betaalbare groene toekomst. 
Beide partijen ervaren dat de druk vanuit het Rijk en de Provincie in de gemeenteraad groot is. Het is volgens de partijen belangrijk samen op te trekken. “Als rijksbeleid goed is voor onze gemeente, dan kunnen we dat natuurlijk omarmen, maar we mogen en zullen de belangen van onze inwoners en onze lokale natuur niet uit het oog verliezen” vertellen de fractievoorzitters. “Wij willen een groene toekomst die eerlijk, rechtvaardig èn betaalbaar is.”

16 september raadssymposium Duurzaamheid
Op 16 september is het raadssymposium over duurzaamheid. Alle raadspartijen zullen daar in gesprek gaan over de duurzaamheid binnen onze gemeente. Duurstede voor Democratie en BurgerBelangen zullen daar als verbonden partijen op het gebied van Duurzaamheid samen optrekken.