2,4 miljoen bezuinigen, de kaasschaaf over het sociaal domein?

Begroting Politiek Wijk bij Duurstede

Als gemeente zijn we er kei in, de kaasschaafmethode. We moeten bezuinigen, dus schrappen we voorzieningen en verhogen we belastingen. We zagen hem dan ook van te voren aankomen. Een pijnlijke en weinig creatieve vorm van naar een begroting kijken. Een vorm waarmee direct getornd wordt aan bestaanszekerheid van inwoners die al onder druk staan.

Welke lasten verhoogt het college in het voorstel?
Het college stelt lastenverhogingen voor onze inwoners voor. Zo gaat de OZB omhoog met 3,5%, De afvalstoffenheffing met 1,3%, de rioolheffing met 3,5%. Ook is het voorstel de hondenbelasting weer in te voeren, gaan de leges omhoog en wordt aan organisatoren van evenementen extra geld gevraagd in de vorm van leges.

Aan de uitgavekant wordt gesneden:
Ook aan de uitgave kant wordt fors gesneden. De volgende bezuinigingen staan in de begroting. Er gaat minder geld naar jeugdhulpverlening, het budget voor stichting Mee vervalt. Zeer zorgelijk is het voorstel dat men wil stoppen met aangepast leerlingenvervoer. Het vervoeren van onze kwetsbaarste leerlingen van en naar school is volgens BurgerBelangen een taak die nooit mag vervallen. Ook het budget voor participatie en het budget voor zwerfvuil vervalt, er komen 20% minder afvalbakken in de gemeente en de renovatie van het bosplantsoen wordt niet verder uitgevoerd. Ook het budget voor de vitaliteit van dorpskernen vervalt.

Eigenlijk worden alle budgetten verschraald, behalve de budgetten voor Duurzaamheid en Veiligheid.

Flinke graai uit de algemene reserve.
De afgelopen jaren zie je de trend dat de algemene reserve verder inteert. Een zorgelijke ontwikkeling waar BurgerBelangen herhaaldelijk voor waarschuwde. Ook in dit begrotingsvoorstel slinkt de Algemene reserve. Waar deze in 2022 nog €6,3 miljoen was, zal deze in 2024 €4,1 miljoen zijn. In 2026 zal deze verder leeglopen naar €929.000 euro.

Gemeente WIjk bij Duurstede Algemene reserve

Wij zouden BurgerBelangen niet zijn als we niet de taak zien die voor ons ligt. We zijn vol gas bezig met het vinden van alternatieven, het uitpluizen van mogelijke voorstellen en het stellen van vragen. Wij begrijpen dat, gezien er in de afgelopen jaren nooit geanticipeerd is en er financieel fikse financiële blunders geweest zijn, er harde maatregelen aankomen. Maar zo hard als dit? Leerlingen niet meer vervoeren en de GFT nauwelijks meer ophalen in de wintermaanden? Dit kan ons niet overkomen.

Denk nu met ons mee over de begroting!

We kunnen jouw denkkracht goed gebruiken! Meld je aan via het formulier en wij nemen op zeer korte termijn contact met je op!