Openbare Verlichting, te veel betaald!

Wijk bij Duurstede, 27 augustus 2021. Op 15 juli stelde BurgerBelangen fractie schriftelijke vragen aan het college over het beheer van de openbare verlichting. Volgens BurgerBelangen is er 1 miljoen teveel betaald door de gemeente bij het afkopen van het contract met Citytec. Op 24 augustus werden de vragen beantwoord en zijn sinds 27 augustus te lezen op de website van de gemeente.

Geen enkele onderhandeling

Naar aanleiding van de gunning van een openbare aanbesteding van de Openbare Verlichting in mei van dit jaar, zijn wij opnieuw in het dossier Openbare Verlichting gedoken. Zoals bekend heeft BurgerBelangen ook bij de vorige deal OV met CityTec twijfels uitgesproken over de handelswijze van het college, om zondermeer de balanswaarde van CityTec te betalen voor onze Openbare Verlichting en niet in onderhandeling te gaan. Onderhandelingen waren zeker op zijn plaats geweest, mede gezien de slechte staat van onderhoud en veelvuldige storingen.

Ondanks onze adviezen heeft de Gemeente toch de balanswaarde betaald van 2,2 mln, omdat alle Gemeenten dat zo deden en BurgerBelangen niet zou weten hoe deze zaken gaan, terwijl naar onze inschatting een economische waarde van ca. 1 mln haalbaar was geweest. Het voorstel om beter te onderhandelen van BurgerBelangen kreeg geen meerderheid in de raad.

Uit hoger beroep blijkt: we hebben gewoon te veel betaald
Exact dat voorstel van BurgerBelangen is, in overleg, in een naburige Gemeente gebruikt om wel in onderhandeling te gaan en heeft zelfs geleid tot een rechtszaak, waarbij deze Gemeente in het gelijk is gesteld. Vanzelfsprekend zijn wij in overleg gegaan met de betreffende wethouder die hier niet over wilde spreken aangezien er nog een hoger beroep uitspraak zou volgen. Nu we toch in dossier aan het pluizen waren hebben we ook gevonden dat de uitspraak in hoger beroep inmiddels op 4 maart vorig jaar is gedaan.

Ook in hoger beroep heeft Bunnik gelijk gekregen dat de balanswaarde niet in verhouding stond met de economische waarde en dat Bunnik in haar recht stond om ca. 50% van de waarde te betalen. In het geval van onze Gemeente, met het DIW dossier in de hand, was 50% van de betaalde balanswaarde een reële economische waarde geweest. Naast de vraag of er nog wat terug te halen valt bij CityTec van het teveel betaalde miljoen, speelt ook het onderhoud/beheer/contract dat na de koop van onze OV van CityTec, met CityTec is gesloten. Hierin was voorzien in een duurzaamheidsslag en verbetering van de storingsgevoeligheid. Inmiddels zijn we zover dat opnieuw de OV storingsgevoelig blijkt te zijn en over de stand van zaken omtrent een duurzamer OV is de Raad de afgelopen jaren ook niet geïnformeerd.