De wereld op zijn WOB

Dit is geen schrijffout, de WOB is de Wet Openbaarheid Bestuur. Een wet die burgers het recht geeft op openheid van bestuurlijke en ambtelijke stukken en die u kent van de vele zwarte pagina´s uit de toeslagenaffaire. Ook lokaal hebben inwoners de WOB gebruikt om dossiers op te vragen bij ons college, altijd met lange […]

Laat jij jouw stem horen?

https://youtu.be/zgjkemPIwe0 Iedere politieke partij weet het: het gat tussen burger en gemeente is mijlengroot. Het zal dan ook een belangrijk onderdeel worden van de komende verkiezingsprogramma’s. “Wij luisteren echt!” Maar hoe luister je écht? En wordt er ook wat mee gedaan? Wij geloven niet dat alleen luisteren genoeg is. De gemeente heeft te lang te […]

Algemene Beschouwing Kadernota 2022-2025

kadernota

Een Kadernota, met een bijna structureel verlies van meer dan een half miljoen per jaar. Jevraagt je af hoe het zover heeft kunnen komen en of dit nu een mooie erfenis is, van het college en de huidige coalitie. Daar doet de eenmalige tegemoetkoming van het Rijk volgend jaar van ruim één miljoen niets aan […]

Lullig, ik ben ook maar een mens

Het is vroeg in de morgen als ik aan mijn koffie zit. Buiten ontwaakt de wereld. We wonen toch maarin een prachtige omgeving. Een goede plek voor bezinning. Ik kijk terug op een raadsvergadering dieniet is verlopen zoals je als ervaren raadslid hoopt dat hij loopt. Ook ik had daar mijn aandeel in, daterken ik […]

Stop de windturbine waanzin in Wijk bij Duurstede

stopwindturbinewaanzin

Laat het niet gebeuren: mega-windturbines in Wijk bij Duurstede! Turbines van 241 m hoog die je vanuit de verre omtrek van ons bijzondere stadje ziet. Zeg NEE tegen gezondheidsschade voor omwonenden, aantasting van cultuur-historisch landschap en onherstelbare schade aan biodiversiteit. BurgerBelangen steunt onderstaand burgerinitiatief uiteraard. Om dezelfde redenen dienen we aankomende raadsvergadering ook de motie […]

DIFTAR: Coalitie heeft maling aan bezwaar ruim 2.000 inwoners.

vuilnis buiten ondergrondse kliko's

Vanavond dienden wij, samen met alle andere oppositiepartijen SP, CDA, D66 en DuurzaamWijk, een motie in om DIFTAR uit te stellen om zodoende een betere afweging te kunnen maken in vergelijking met andere beschikbare alternatieven. Nadat de initiatiefneemster van het burger-bezwaar tegen DIFTAR, waaraan ruim 2.000 inwoners deelnamen, een geweldige inspraak verzorgde, volgde een debat […]

Machtsmisbruik, vriendjespolitiek??

Onlangs werden de raadsleden benaderd door de eigenaar van recreatiepark Den Deel te Cothen, met de vraag of er een spelletje machtsmisbruik werd gespeeld, met als inzet zijn bedrijf om daar de door het college lang beloofde woningbouw te realiseren. Wanneer je het dossier van de eigenaar, vol perikelen met de Gemeente doorneemt, begin je […]