Freddy bijt vast: de Vitensgelden en de geheimhoudingsplicht

Freddy bijt vast: de Vitensgelden en de geheimhoudingsplicht “Hoe lang ik nog doorging met die vitenszaak? “ de vraag werd me tussen neus en lippen door gesteld. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler toch alsnog? Mijn hekharen kropen binnen enkele seconden overeind.  Wij hebben als inwoners onterecht precariobelasting betaald aan Vitens en Vitens aan de gemeente. Inmiddels […]