42 procent maakt zich zorgen over eindafrekinging Diftar

42% maakt zich zorgen over eindafrekingen Diftar sinds April 2021 is Diftar ingevoerd. Het nieuwe scheiden, zoals de gemeente het noemde, weegt vooral zwaar voor flatbewoners, minima, ouderen en mensen met een beperking. Uit een peiling van BurgerBezwaar Afvaloverlast.nl onder 656 respondenten blijkt dat 42% van henzich zorgen maakt over de afrekening van Diftar. Maar […]