Algemene Beschouwing Kadernota 2022-2025

kadernota

Een Kadernota, met een bijna structureel verlies van meer dan een half miljoen per jaar. Jevraagt je af hoe het zover heeft kunnen komen en of dit nu een mooie erfenis is, van het college en de huidige coalitie. Daar doet de eenmalige tegemoetkoming van het Rijk volgend jaar van ruim één miljoen niets aan […]

Gehele U16-regio vanaf nu zoekgebied.

Niets schetste meer onze verbazing deze week, dan de publicatie van de Regionale Energie Strategie 1.0 door de samenwerkende gemeenten van de U16. Het Wijkse college deed er nog een persbericht bovenop, dat dit wat het college betreft het bod gaat zijn. Ruim 100 voetbalvelden aan zonnepanelen, rondom onze stad en dorpen. En geen windturbines. […]

Machtsmisbruik, vriendjespolitiek??

Onlangs werden de raadsleden benaderd door de eigenaar van recreatiepark Den Deel te Cothen, met de vraag of er een spelletje machtsmisbruik werd gespeeld, met als inzet zijn bedrijf om daar de door het college lang beloofde woningbouw te realiseren. Wanneer je het dossier van de eigenaar, vol perikelen met de Gemeente doorneemt, begin je […]