Naar aanleiding van het persbericht van het college, over het toestaan van 26 kleine windmolens in het buitengebied, heeft Burgerbelangen het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

M.b.t. de procesgang:

M.b.t. de toestemming voor het plaatsen van een of meerdere turbines in het buitengebied:

M.b.t. de proef in het Langbroekerweteringgebied:

De toelichting op de vragen en de beantwoording, die op een later tijdstip plaatsvindt, zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

Sharing is caring!