Vitensgelden, geld terug maar heeft de burger niet recht op meer?

 In onze gemeente wordt water geleverd en afgerekend door Vitens. Om gebruik te kunnen maken van het netwerk aan leidingen waar het water doorheen stroomt, vroeg de gemeenten vanaf 2015 tot 2020 aan Vitens een soort belasting, de precariobelasting genoemd. Vitens verhaalde die belasting daarop weer bij ons, de burgers.  Maar het heffen van deze precariobelasting bleek niet terecht. BurgerBelangen zit bovenop dit dossier. We stelden eerder schriftelijke vragen. 

Vitens geld teruggestort!
Drie weken na onze schriftelijke vragen stelde de gemeente tot ons grote genoegen een vaststellingsovereenkomst vast met Vitens en betaalde ruim 1,6 miljoen euro terug aan Vitens. Inmiddels heb jij als inwoner van deze gemeente al een storting gehad van Vitens.  Onze radars sloegen aan. Onze rekening die wij betaald hadden aan precariobelasting was hoger dan het geld dat we terug gestort kregen.  Is dit bij meer inwoners het geval?

Antwoord schriftelijke vragen
Ook uit het antwoord op de schriftelijke vragen van het college van wethouders blijkt dat er meer geld geïnd is dan er uiteindelijk aan de burger is terugbetaald. BurgerBelangen stelt daar vragen bij. “Het is vreemd dat als je €100,- betaalt aan een bedrijf, die rekening niet rechtmatig blijkt, je vervolgens bijvoorbeeld maar €50,- euro terug krijgt, omdat daarover onderhandeld is. Ik wil exact weten hoe dat zit en zal daar dan ook verder induiken.” Stelt Freddy Scherpenzaal, raadslid van BurgerBelangen en de aanjager van dit dossier. 

Ook Stedin heeft precariobelasting geint
Daarmee is dit dossier nog niet klaar. Ook Stedin heeft precariobelasting geint. Nu door de rechtelijke uitspraak over de zaak Vitens blijkt dat precario heffen als gemeente niet rechtmatig is, vragen wij ons ernstig af of deze gelden niet ook terugbetaald moeten worden aan inwoners. Wij zullen dan ook verder actie ondernemen en volgen dit dossier op de voet. To be continued…..


Heb jij vragen over de precariobelasting, de vitensgelden of wil jij ons bijstaan in dit dossier? Laat dit mij vooral weten!  freddy@burgerbelangen.nl

Sharing is caring!