Voorkom dat jeugd afglijdt richting criminaliteit
Bescherm mensen tegen cybercrime
Pak criminaliteit wijkgericht aan
Previous slide
Next slide

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn woon en leefomgeving. Naast veiligheid in de omgeving zelf ontstaan er steeds meer vormen van cybercrime. Hoe bescherm je als gemeente je inwoners goed tegen nieuwe soorten criminaliteit? Ook zien we een toename in drugsproblematiek onder Wijkse Jeugd en stijgt landelijk het aantal gevallen van zorgfraude.  Om de veiligheid van onze inwoners ook in de toekomst te waarborgen staan wij voor wijkgericht werken en een sterke sociale betrokkenheid.

Voorkom Cybercrime

Steeds meer criminaliteit vindt plaats via internet. Om cybercrime te voorkomen is het weerbaar maken van onze inwoners van essentieel belang. Dit willen wij bewerkstelligen door onze inwoners proactief voor te lichten op het gebied van veilig internetgebruik. Ook onze gemeentelijke organisatie en een aantal essentiële organisaties in onze gemeente lopen een aanzienlijk risico. Het in kaart brengen van de risico’s, regionaal samenwerken en planvorming is hiervoor belangrijk.

Jeugd niet het (drugs)criminele pad op

Nog teveel Wijkse jongeren glijden onnodig af in de (drugs)criminaliteit. Een zorgelijke zaak! Veiligheid

kan niet los worden gezien van (jeugd)zorg. Een samenwerking tussen deze domeinen is van groot belang in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Wij willen jeugd helpen niet af te glijden richting de criminaliteit door goede voorlichting op scholen, een sterke samenwerkingsovereenkomst tussen politie, zorg en belangrijke partners .

Zorgfraude aanpakken bij de basis

Steeds vaker zijn er zogenoemde zorgcowboys actief. Bij de fraude gaat het landelijk gezien naar schatting om tussen de één en tien procent van het totale zorgbudget (ongeveer 100 miljard euro). Wij vinden dat er strenge controles moeten plaatsvinden voordat de gemeente een

contract met een zorgaanbieder afsluit. 

Wijkgericht werken

Wijk bij Duurstede moet weer een gemeente worden die luistert naar haar inwoners en ruimte wil geven aan burgerinitiatief.  Met wijkgericht werken ondersteun je inwoners van een wijk financieel en met extra mankracht voor de initiatieven. 
De vraag vanuit de buurten wordt meer leidend en het werk van de gemeente meer gericht op de doelen en minder vanuit de regels.

Wijkgericht werken

Wijkgericht Iedere wijk krijgt jaarlijks een wijkbudget voor de initiatieven. In iedere wijk is een buurtcoördinator actief, die bemiddeld tussen gemeente en inwoners. Dat doen ze in nauwe samenwerking met hun wijkwethouder.

Freddy Scherpenzeel

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van mijn professionele leven. Ik ben werkzaam geweest bij de gemeente Wijk bij Duurstede op het domein veiligheid en zie als geen ander waar de risico’s en mogelijkheden liggen. Veiligheid is iets dat je samen doet! Heb jij een klacht, idee of zorg over veiligheid en openbare orde in de gemeente? Ik hoor graag van je. Ik ben altijd bereikbaar op freddy@burgerbelangen.nl