VVD, DVD en BurgerBelangen reageren samen op plannen Windenergie Provincie, jij ook?

Vlak voor de verkiezingen kondigde Provincie Utrecht aan een onderzoek (planMER) te starten naar de haalbaarheid van windturbines op verschillende locaties in de provincie. Twee van deze locaties bevinden zich in de gemeente Wijk bij Duurstede.

VVD, Democratie voor Duurstede en BurgerBelangen maken zich ernstig zorgen over deze zoeklocaties omdat ze dicht op mens en natuur staan. De drie partijen erkennen dat we als mens alles moeten doen om de natuur, het milieu en onze inwoners te beschermen maar zien windturbines niet als oplossing. Iedere inwoner van de provincie heeft tot 6 april de tijd een reactie te geven op de plannen. De drie partijen besloten samen met actiegroepen, bezorgde burgers en inwoners een reactie te geven. Maak jij je ook zorgen? Onderteken dan deze reactie en dien hem mede in!

De tijdlijn van de provincie

Juni 2022

Brief Provincie naar gemeenten: Denk na over windenergie!

Wat stond er in de brief?

Alle gemeenten in de Provincie Utrecht worden gevraagd na te denken over windturbines in hun gemeente. Gemeente Wijk bij Duurstede reageert hierop alleen samen met haar inwoners na te willen denken over alle vormen van duurzame opwek.

6 april

Op deze dag kan iedere inwoner, partij of organisatie uiterlijk reageren op het NRD van de Provincie Utrecht

Wat is een NRD?

In het NRD staat beschreven wat er in de PlanMER allemaal onderzocht moet worden en op welke wijze. Het is dus de basis voor het onderzoek naar de milieu effecten

September 2023

Start PlanMER provincie

Wat is een PlanMER

Een PlanMER is een milieueffecten rapportage waarin de milieueffecten van een object in een bepaald gebied onderzocht worden. Onderwerpen als: zijn er beschermde diersoorten? Ligt er bekabeling in de grond?

Wij roepen de provincie op om: 

En spreken onze verbazing uit over:

Ondertekend, 

Nynke Plaatsman- Visser
Duurzaamheid BurgerBelangen

Steven Verhaar
Duurzaamheid VVD

Frances Place
Duurzaamheid DVD

Deze reactie wordt gesteund door :

KADER
Om windmolens in een gebied te kunnen neerzetten moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor het milieu in dat gebied.  De Provincie doet dat via een onderzoek, de PlanMER. Voordat dat onderzoek van start gaat, worden de kaders van het onderzoek vastgesteld. Deze zijn te lezen in het NRD. Tot zes april hebben inwoners, partijen, organisaties en alle belanghebbenden de mogelijkheid een reactie te geven op dit NRD.