Wietze Smit

Wietze Smit

Wietze Smit, vader van 2 volwassen zoons en sinds 40 jaar woon ik in onze Gemeente op diverse lokaties in de kern Wijk en nu in het buurtschap Dwarsdijk bij Cothen.
Sinds een aantal jaren ben ik een soort pensionado na de verkoop van mijn onderneming en daarvoor een loopbaan in de financiële sector. Ben opgeleid als schade-actuaris/econometrist en heb een (helaas onvoltooide) rechtenstudie achter de rug, allemaal in de avonduren. Studies die ik, naast vakopleidingen, heb kunnen betalen door mijn hobby als muzikant.

Ben inmiddels met 16 jaar in de Gemeenteraad het meest ervaren raadslid, waarvoor ik ook respect ontvang van mijn collega’s (in de verkiezingstijd helaas wat minder).
In de laatste 10 jaar constateer ik een steeds grotere afstand tussen de lokale politiek en de inwoners. Een afstand die ontevredenheid en frustratie veroorzaakt.
Investeringen die veel geld en middelen kosten en tot niets leiden. Stijgende lokale lasten, woningnood, minder zorg en een tekort op de begroting dat door de inwoners, door lastenverhogingen, mantelzorg en vrijwilligerswerk, moet worden gedicht. Het is nu tijd om de inwoners weer centraal te stellen en te belonen voor hun inzet, het is die onvolprezen inzet waar onze Gemeente nu al jaren op drijft.

BurgerBelangen is al 50 jaar de onafhankelijke, lokale politieke beweging, waarin ik mij helemaal thuis voel.
Samen met een nieuwe deskundige en uitgebreide achterban van inwoners willen wij ons inzetten voor een zelfstandige en welvarende Gemeente. Het spookbeeld van de 60-70’er jaren toen ik hier kwam wonen, isolement en een verpauperde binnenstad, mag nooit meer terug komen.
Daarom moet het anders en het kán anders.
Door een effectief bestuur samen met de inwoners, kunnen we de kansen die zich aandienen grijpen en zorgen voor uitbreiding van lokale werkgelegenheid, lagere lasten, woningruimte, meer sportfaciliteiten (o.a. zwembad), verantwoord groenbeheer, een heldere administratie en vooral…: Kies lokaal, Kies voor een sterker en gezondere Gemeente.