John Beringen

John Beringen

Velen onder u zullen mij kennen van de Wijkse Courant, waar ik sinds 2008 stukken voor schrijf over vrijwel alle onderwerpen, politieke, of politiek getinte, zaken uitgezonderd.
In 1997 werd ik lid van de lokale partij “WijkNU, dat toen nog “Burgerbelangen 96” heette. Waarom koos ik voor de lokale partij? Het antwoord hierop is eenvoudig. Een lokale partij is niet gebonden aan een landelijk beleid dat van bovenaf wordt opgelegd dat in sommige gevallen ook wel als een keurslijf kan worden ervaren. De termen “opgelegd” en “keurslijf” zijn wellicht wat te zwaar aangezet want e.e.a. is natuurlijk ook wel weer enigszins afgestemd op de politieke verhoudingen ter plekke, in dit geval dus de Gemeenteraad.

Er wordt echter nog wel eens neerbuigend gedaan over lokale partijen omdat die zogezegd “wel de wortels, maar niet de toppen” (lees “verbinding met de landelijke en Europese opgaande lijn”) hebben. Dat is correct. Maar door juist “slechts” de wortels in de lokale samenleving te hebben, hoeven wij naar boven toe geen verantwoording af te leggen over onze koers.

Als lokale partij in zijn algemeenheid, waarvan de ontstaansreden op verklaarbare wijze voor zich mag spreken, hebben wij uitsluitend te maken met mensen die wij dagelijks tegenkomen op straat, in de winkel, in een restaurant, kortom: binnen onze Gemeentegrens.
Dáár zetten wij ons voor in.