De woningprijzen rijzen de pan uit, ook de pandemie lijkt geen invloed te hebben op de
woningprijzen. De oorzaak daarvan is het simpele economische principe dat de schaarste van een
goed de prijs opdrijft. De oplossing is ook simpel, ga bouwen!!! Ondanks beloften van het huidige
college, eerst 1.000 woningen, daarna 2.000 woningen, is er niets concreets van de grond gekomen
anders dan het afmaken van de inbrei locaties van het vorig college, met mondjesmaat wat
woningen. Dat terwijl er al jaren de gelegenheid is om grotere projecten aan te pakken als Geer III en
in Cothen. Het lijkt of het stempel van het college de samenwerking met particuliere ontwikkelaars
sterk bemoeilijkt (afgebrande industrieterrein Cothen en winkelcentrum de Heul). Sociale
woningbouw realiseren (ook tiny houses) met commerciƫle partijen had al honderden woningen op
kunnen leveren, nu de woningbouw coƶperaties gebrek hebben aan investeringsvermogen. Wij willen hier de komende jaren een grote inhaalslag gaan doen met minstens 1.000 extra woningen in
de komende 4 jaar.