In onze Gemeente worden we geconfronteerd met een snellere stijging van de gemiddelde leeftijd
dan landelijk en dat is te wijten aan drie factoren. Ten eerste is er de landelijke grijze golf van
babyboomers waardoor er ook landelijk een stijging van de gemiddelde leeftijd is waar te nemen. De
tweede factor is ontgroening, door het gebrek aan betaalbare woonruimte en werkgelegenheid
zoeken jonge mensen elders woonruimte om een gezin te stichten. De derde factor zijn de mensen
die van elders hier komen wonen. Gezien het prijsniveau en hetgeen er wordt opgeleverd is dit
alleen aantrekkelijk voor kapitaalkrachtige ouderen, die hier rust en een prachtige omgeving vinden.
Ook de statushouders die wij krijgen toegewezen zijn vaak ouderen, die als bijkomend probleem
vrijwel nooit tot goede integratie en loonvormende arbeid zullen komen.