Onafhankelijkheid
De eerste gedachte die je hebt bij een lokale partij is dat ze onafhankelijk zijn van een landelijke partij, die vaak dwingende richtlijnen afgeven. Je kunt je echter vergissen, sommige ‘lokale’ partijen zijn regelrechte afdelingen van landelijke partijen. Soms werken gelijkgestemde landelijke partijen samen onder een lokale naam, bijvoorbeeld ‘De Progressieven’ of ‘De Liberalen’ hetgeen de innerlijke verdeeldheid binnen zo’n groep alleen maar groter maakt met richtlijnen van verschillende Haagse hoofdkantoren.

Geschiedenis
De onafhankelijkheid van de meer dan 50 jaar oude Partij BurgerBelangen staat echter als een paal boven water. Ooit begonnen als WijksBelang (voor de herindeling met Cothen en Langbroek) en ooit de grootste fractie in de Raad met een absolute meerderheid. Na de herindeling als BurgerBelangen
verder gegaan en diverse keren deel uitgemaakt van het college. Een flinke opleving begin van deze eeuw bij toetreding van aanhangers van Pim Fortuin. Fortuin stond voor pragmatische en transparante manier van politiek bedrijven. Daarbij zo min mogelijk gehinderd door de oude
doctrines van de religieuze, socialistische of liberale partijen. Doen wat het beste is voor alle mensen en niet voor bepaalde groepen. Het voorbeeld van goed bestuur is dan ook, het algemeen belang dienen, met oog voor de zwakkeren, en niet alleen een eigen specifieke achterban. Ook respect voor
het individuele belang moet aanwezig zijn, wanneer dit individuele belang onevenredig in de knel komt.

U vindt veel terug in onze slogan “BurgerBelangen Sociaal, Liberaal, maar vooral Lokaal”
Sociaal, onze onafhankelijkheid maakt het mogelijk nog ‘roder’ te zijn dan de roodste landelijke richtlijnen, maar ook samenwerking aan te gaan met commerciële ondernemingen waar onze inwoners voordeel van hebben.


Liberaal, een belangrijk deel van ons kader bestaat uit mensen die al langer een eigen onderneming hebben (gehad) of in het bedrijfsleven actief zijn. Dit in tegenstelling tot het kader van liberale partijen waarin hoge ambtenaren de belangrijkste posities bekleden.


Maar vooral Lokaal, altijd kiezen wij eerst voor het belang en zelfstandigheid van onze inwoners en
Gemeente. Dat is ook van toepassing op het behoud van de eigenheid van de drie verschillende
kernen