windturbine

De afgelopen jaren is er in de politiek veel uitbesteed aan adviseurs van buiten de gemeente. Wij geloven ontzettend in jouw kennis en kracht. Jij woont hier, hebt het beste voor met je omgeving en bent werkzaam in een bepaald vakgebieden of je bent een betrokken inwoner die zich goed heeft ingelezen over een onderwerp en wil graag meedenken.

Wij geloven dat jouw kennis een belangrijk onderdeel moet zijn van ons beleid. Als inwoner van Wijk bij Duurstede ervaar je ook dagelijks veel beter wat er leeft dan een adviseur van buiten de gemeente.  Onze expertgroepen bestaan uit betrokken burgers met kennis over het onderwerp.

In deze groepen verzamelen we mensen zoals jij, met expertise op een onderwerp. Afhankelijk van de noodzaak kunnen wij jou als expert raadplegen als een dossier binnen jouw domein valt en wij je kunde nodig hebben. Ook nodigen we je graag uit op het onderwerp beleid te maken. Samen staan we immers sterker!

­­­De domeinen

Sociaal domein
Als gemeente ben je een vangnet voor alle mensen in de samenleving. Het sociaal domein gaat over alle regelingen en voorzieningen die helpen dat te bewerkstelligen. Binnen dit domein valt bijvoorbeeld ouderenzorg, hulp aan mensen met een beperking en jeugdzorg. Ben jij werkzaam binnen het sociaal domein of heb je ervaring met het sociaal domein en wil je dat met ons delen? Geef je dan op!

Ruimtelijk Domein
Hoe richten we onze gemeente goed in? de Expertgroep ruimtelijk domein deelt kennis met ons over zaken als wonen, infrastructuur en duurzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat wij op een goede manier aan het milieu denken? Hoe zorgen we voor meer woningen?  Is Diftar echt het beste idee voor onze afvalverwerking?

Economisch Domein
De expertgroep ruimtelijk domein heeft kennis over de economie. Hoe gaat het met de lokale ondernemers? Hoe bieden we goede werkgelegenheid? Hoe creëren we een gezonde participatie op de arbeidsmarkt voor onze inwoners? Heb jij hier verstand van? Geef je dan op!

Veiligheid
Iedere inwoner van Wijk bij Duurstede heeft het recht zich veilig te voelen. De expertgroep Veiligheid buigt zich over veiligheidsvraagstukken. Hoe denken we over het verhoogd aantal inbraken? Hoe staat het met de criminaliteit? Heb jij hier verstand van? Geef je dan op voor deze expertgroep

 

MELD JE HIER AAN VOOR EEN VAN DE EXPERTGROEPEN

Belangrijke vragen

hoeveel tijd gaat dit kosten?
Politiek is veranderlijk met de dag. Je kunt er één uur aan kwijt zijn maar ook 24 uur. Als lid van een expertgroep houd je zelf de regie in hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Mogen wij jou benaderen voor bijeenkomsten of wil je gebeld worden als we jouw expertise nodig hebben? Wil je beleid maken of juist alleen beleid toetsen? Wil je voorzitter van een expertgroep worden? Of ben jij een lid dat we eens in de zoveel tijd mogen oproepen? In een open gesprek met elkaar zullen we afspraken maken hoe we graag met elkaar samenwerken.

Zit ik er aan vast?
Nee, ook het lidmaatschap van de expertgroep is ten alle tijden laagdrempelig opzegbaar. Wij waarderen elk moment dat jij kennis met ons wil delen. Opzeggen kan eenvoudig door ons een mailtje te sturen. 

Ben ik expert tot aan de verkiezingen?
Wij geloven dat we samen sterker staan en het tijd wordt dat we in de gemeente Wijk bij Duurstede op een structurele wijze onze krachten en kennis als inwoners meer gaan bundelen. Ook tijdens de vier jaar na de verkiezingen zullen we tegen onderwerpen aanlopen waarbij we jouw expertise goed kunnen gebruiken. Bij het inrichten van de expertgroepen zullen we dus met jou bespreken hoe we deze samenwerking zien.

Verwachten jullie ook mijn stem bij de volgende verkiezingen?
Uiteraard hopen we dat we jouw stem zo goed vertegenwoordigen dat je achter ons staat bij de verkiezingen. Maar nog veel belangrijker vinden wij dat jouw stem op een goede wijze wordt vertegenwoordigd binnen de gemeente. Dat hopen wij te doen door samen beleid te maken, maar als jouw stem uiteindelijk beter vertegenwoordigd wordt door een andere partij, dan vinden wij het van groot belang dat jij stemt op de partij die jou het beste vertegenwoordigd. We nodigen je dus uit samen beleid te maken, ook als je nog niet zeker of niet op ons stemt.