Wees als gemeente een duurzame partner voor ondernemers. Geef hen meer regie. Minder regels, meer doen

Een levendige lokale economie is de basis van een fijn leefklimaat. Wijk bij Duurstede heeft een sterk lokaal netwerk van ondernemers. Wij vinden goed ondernemerschap belangrijk als je als gemeente een goede partner wilt zijn voor de lokale economie. Geld moet efficiënt en effectief besteed worden 

waarbij de focus ligt op Handel en een goede werkgelegenheid. 

 

Koop Lokaal!

Wij willen de lokale economie stimuleren door lokaal kopen te promoten. Een actief programma dat onze ondernemers écht ondersteunt.

Openingstijden

Als partij willen we de openingstijden voor winkels verruimen zodat winkeliers meer mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren wanneer zij daar kansen voor zien.

Minder regels

Minder regels, meer ruimte, meer werkgelegenheid. Als de overheid duidelijke kaders schept ontstaat er ruimte voor ondernemerschap en particuliere initiatieven. We willen de regels eenvoudig, makkelijk te begrijpen en uitvoerbaar maken.

Toerisme

Door het toerisme te stimuleren genereer je meer inkomsten voor de lokale economie en werkgelegenheid. Een prachtige kruisbestuiving!

Wendy Torbijn kent als eigenaresse van haar eigen restaurant Torbijn de klappen van de zweep als het om lokale economie gaat. Wil jij iets kwijt over dit onderwerp? Heb je plannen of ideeën? Laat het weten! wendy@burgerbelangen.nl