Duurzaamheid mag niet ten kosten gaan van de natuur
Een beter milieu begint bij een natuurlijk landschap
Investeer in de toekomst met nascheiden
Diftar verkleint de totale afvallast niet
"Ga toch dat dak op!"
De focus op daken bij Zonne-energie
Geen knaken, geen taken
Het behalen van de klimaatdoelstellingen kost geld, ook voor gemeentes
Previous slide
Next slide

Er is wat aan de hand in de wereld. Het klimaat verandert. We kunnen en willen dat niet ontkennen. We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om beter te zorgen voor de aarde. Als gemeente kan je daarin je steentje bijdragen, maar ben je tegelijkertijd onderdeel van de internationale en landelijke afspraken. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente er alles aan doen om duurzaamheid te stimuleren. We geloven tegelijkertijd in goed kijken naar wat haalbaar is met het geld dat er is en het betrekken van inwoners in de zoektocht naar de oplossing.

Zonne energie op daken

We moeten als gemeente verduurzamen. Dit houdt in dat we moeten kijken naar het opwekken van alternatieve stroom. Dit zijn de klimaatdoelstellingen die in Nederland en Europa aan de orde van de dag zijn. Toch worden alle individuele zonnepanelen niet meegeteld in het totaal. Als wij samen op onze daken de schouders zetten onder het opwekken van nieuwe vormen van energie, dan mag dat ook beloond worden. Wij leggen als partij de focus op zonne-energie op daken én dat te laten meetellen in de klimaatdoelstellingen

Nascheiden heeft de toekomst

De gemeente heeft ondanks het duidelijke signaal van inwoners van Wijk bij Duurstede Diftar ingevoerd. Een systeem dat de totale afvalberg niet verlicht én de kans op vervuiling van de afvalstromen vergroot. Wij geloven als partij in kijken naar de toekomst en willen inzetten op nascheiding en het verkleinen van de totale afvalberg door betere voorlichting van inwoners.

Nascheiden heeft de toekomst

We leven in een prachtige gemeente, boordevol natuur. Wij geloven dat natuur de basis is van duurzaamheid. Natuur inruilen voor duurzaamheid kan volgens ons dan ook nooit de voorkeur hebben. Wij vinden het belangrijk dat er voor het behalen van de klimaatdoelstellingen eerst gekeken wordt naar alle andere oplossingen dan het opofferen van natuur. Laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat ons prachtige landschap behouden blijft.

Nascheiden heeft de toekomst

De Nederlandse overheid legt steeds meer taken op het gebied van duurzaamheid bij ons als gemeente neer, zonder daar ook een zak met geld bij te geven. Wij geloven dat Nederland als land verantwoordelijk is voor de klimaatdoelstellingen en je als gemeente alleen een goede rol kan spelen als er ook geld beschikbaar is. Geen knaken? Dan ook geen taken!

Nynke Plaatsman- Visser

Duurzaamheid speelt een grote rol in mijn leven. Het is belangrijk dat we met zijn allen een beetje liever worden voor deze aarde. 'Een beter milieu begint bij jezelf' is een kreet die ik meegenomen heb uit mijn jeugd. Welke impact kunnen wij als inwoners maken? Heb jij ideeën of loop je juist ergens tegen aan? Ik ga graag met je in gesprek. Een beter milieu begint dan wel bij jezelf, maar samen komen we verder. Ik ben altijd bereikbaar op nynke@burgerbelangen.nl