BurgerBelangen presenteert: een veiliger fietstunneltje!

BurgerBelangen presenteert: een veiliger fietstunneltje! In december 2021 kregen wij van meerdere kanten signalen dat het tunneltje tussen Cothen en Langbroek onveilig was.  Uit een online peiling en buurtonderzoek bleek dat dat signaal breed gedeeld werd in de samenleving. We legden direct contact met de gemeenten en zijn de afgelopen tijd samen met de gemeente […]

BurgerBelangen en Duurstede voor Democratie samen voor betaalbare groene toekomst

Er is veel te doen in onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. De provincie oefent druk uit op de gemeente om snel een beslissing te nemen over windturbines. Tegelijk ziet de gemeente zich voor het vraagstuk gesteld hoe gezinnen geholpen kunnen worden die hun energierekening niet meer kunnen betalen.  Is het huidige plan voor […]

Schriftelijke vragen: Ondernemers in onzekerheid Kleurrijk uit in Wijk

Het was een drukke week in Wijk bij Duurstede. Sinds de komst van de 100 asielzoekers heerst er onrust. Woensdagavond  31 augustus kregen ondernemers in de binnenstad van Wijk bij Duurstede het teleurstellende nieuws vanuit de gemeente, dat besloten is het Kleurrijk uit in Wijk festival af te gelasten. Naar aanleiding van de noodopvang van […]

Asielzoekers Wijk bij Duurstede: Heeft u vragen aan de gemeente?

Afgelopen zaterdag werd Wijk bij Duurstede overvallen door de tijdelijke huisvesting van 100 vluchtelingen uit ter Apel.  Het heeft bij veel inwoners gezorgd voor vragen en onrust. Dat er vragen zijn, dat snappen wij. Die hebben wij ook.  Het College stelt ons als raadspartij vanavond samen met alle andere partijen in de gelegenheid om vragen te […]

Schriftelijke vragen: Inzicht agrarische ondernemers

Schriftelijke vragen over inzicht agrarisch gebied Op 10 juni 2022 presenteerde de Nationale Overheid het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een mokerslag die vooral in de Provincie Utrecht hard aan kwam. Ook gemeente Wijk bij Duurstede wordt niet gespaard. Dat er iets aan de stikstofuitstoot gedaan moet worden staat buiten kijf. BurgerBelangen vraagt zich sterk af […]

Ruud van den Bercken, onze nieuwe voorzitter!

Ruud van den Bercken, onze nieuwe voorzitter! Wisseling van de wacht Yes! We hebben een nieuwe voorzitter. Met het vertrek van onze vorige voorzitter Bianca Bode, is Martin Buerman eerder dit jaar tijdelijk aangesteld als waarnemend voorzitter. Aangezien het aantal dossiers en de daarbij benodigde tijd, ook voor onze steunfractieleden, aan het groeien is, viel […]

Welke rol heeft de gemeente?

De stikstofplannen, wie heeft welke taak? Op 10 juni overviel de Nationale Overheid ons met de Nationaal Programma Landelijk Gebied.  In de volksmond ook wel de stikstofplannen. Een ruw kaartje waarop geschetst werd in welke regio boeren welk percentage stikstof moesten verminderen, zorgde voor grote onrust. Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede had het […]

De boerenmotie, werd hij aangenomen?

De Boerenmotie, werd hij aangenomen? Daar sta je dan.  Je bent boer, ondernemer, familieman of -vrouw in gemeente Wijk bij Duurstede.  Misschien is jouw bedrijf al generaties in jouw familie. Zojuist heeft de minister voor Natuur en Stikstof je in een brede beleidsnota een kaart gepresenteerd waarin staat dat jij in een gebied je huis […]

Burgermotie: Sta jij op voor onze boeren?

Burgermotie: Sta jij op voor onze boeren? De gemeente Wijk bij Duurstede kent zo een 100 agrarische veeteelt bedrijven die in onze gemeente soms al generaties lang hun ambt uitoefenen. Een ambt dat nu door de nieuwe stikstofregels van de Nederlandse overheid in onze gemeente bedreigd wordt. De provincie Utrecht is een van de provincies […]

BurgerBelangen het teleurgestelde jongetje van de klas?

BurgerBelangen, het teleurgestelde jongetje van de klas? “ Teleurgesteld” kopt de krant, omdat we geen wethouder leveren. Ik kijk mezelf in de spiegel aan en moet grinniken. Als dit mijn teleurgestelde blik is, dan moet ik nog wat aan mijn grimassen werken. We zijn eerder ontzettend trots op ons team. De eerste signalen dat wij […]