Home

BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde partijen wel het geval is.

Wij denken en dóen zowel links als rechts. Dus geen landelijke richtlijnen die lokaal opgelegd worden, maar uw wensen die onze koers bepalen: het lokale belang! Sociaal betekent voor ons: eerlijk delen. Met liberaal bedoelen wij dat ieder individu zijn eigen keuzevrijheid en zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

In ons verkiezingsprogramma zullen we dit verder toelichten aan de hand van concrete en lokale voorbeelden.

Belangrijkste is dat BurgerBelangen staat voor resultaat en geleverde prestaties. Hoe wij dit vorm willen geven vindt u onder programma bij de belangrijkste punten.


Laatste nieuws


Al meer dan 10 jaar is het de wens van diverse colleges om een oplossing te zoeken voor ons parkeerprobleem bij evenementen. Aangezien het aantal evenementen almaar toeneemt en de toeristen steeds meer ons prachtige stadje weten te vinden, begint het ‘parkeerprobleem’ nijpender te worden.

Lees meer...